danskerederier.gif

Ny forskning med fokus på plastikforurening

Ny forskning med fokus på plastikforurening

Fredag 7. december 2018 kl: 13:02


Et nyt dansk forskningscenter, MarinePlastic, skal med base på Aalborg Universitet udvikle løsninger på et af verdens største miljøproblemer - plastikforureningen i havet. Flere danske forskningsinstitutioner deltager i projektet og der er finansieret af Velux Fonden.

Plastik i verdenshavene er et stigende problem for både naturens og menneskers sundhed. Derfor går et hold forskere fra flere danske forskningsinstitutioner nu sammen om at udvikle viden og løsninger på plastikforureningen.

Foruden Aalborg Universitet deltager Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Aarhus Universitet og Nationalmuseet i projektet.. De forskellige parter har ansvar for hvert sit forskningsområde, og samarbejdet koordineres af professor Jes Vollertsen fra AAU, der leder forskningscentret.

”Plastforurening er et alvorligt problem, der kræver handling hurtigst muligt. Derfor er det afgørende, at vi nu forener indsatsen på tværs af fagområder og institutioner, så vi kan samle vores viden, øge vores forståelse og foreslå løsninger i fællesskab”, siger centerleder Jes Vollertsen fra Institut for Byggeri og Anlæg på AAU.

MarinePlastic skal arbejde med plastikforurening fra flere vinkler. Blandt andet skal forskerne indsamle viden om plastikforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser. Det spænder over alt fra efterladte fiskenet og affald til mikroplastik og nanoplastik i havmiljøet.

”Der er brug for ny viden, ny teknologi og ny politik, hvis vi skal komme plastikproblemet til livs, før det bliver til en miljømæssig katastrofe. Til det har vi brug for en bedre forståelse af problemet. Derfor er det ultimative mål at bringe vores viden i spil til gavn for verden ved at foreslå teknologiske og politiske løsninger”, siger centerleder Jes Vollertsen fra AAU.

Selv om MarinePlastic grundlæggende er et forskningscenter, der skal publicere videnskabelige artikler, så har projektet også et erklæret mål om at udvikle konkrete løsningsforslag og gavnlige tiltag i samarbejde med beslutningstagere.

Mens AAU står i spidsen for forskningscentret og koordinerer samarbejdet, bidrager de forskellige universiteter og forskergrupper med forskellig ekspertise for i fælleskab at forstå og finde løsninger på det komplekse plastikproblem:

• Danmarks Tekniske Universitet (DTU) undersøger i samarbejde med RUC effekten af lovgivning og samfundsmæssige tiltag, der kan reducere plastikforurening, og skaber ny viden om mikroplastiks skadelige effekter på miljøet.

• Aalborg Universitet (AAU) udvikler analysemetoder, som alle i projektet skal bruge til at beskrive plastikforurening. Derudover skal AAU sammen med AU udvikle nye metoder til at opdage og måle mikroplastik og nanoplastik i havet, som man ikke kan se med de eksisterende metoder.

• Aarhus Universitet (AU) står i spidsen for arbejdet med at undersøge kilder til plastikforurening, og hvordan forureningen spredes i havet.

• Nationalmuseet (NatMus) går i dybden med, hvordan plastik i havet bliver nedbrudt over tid fra f.eks. plastikpose til mikroplastik, og hvor partiklerne i sidste ende havner.

• Roskilde Universitet (RUC) kortlægger sammen med DTU, hvilken effekt plastikforureningen har på miljøet og på fødekæderne blandt havets dyr og planter og bidrager til at forstå de samfundsmæssige konsekvenser.

Som leder af MarinePlastic skal Jes Vollertsen på AAU sørge for vidensdeling og samarbejde mellem de mange deltagere i samarbejdet. Også Velux Fonden, som har finansieret MarinePlastic, er begejstrede for, at stærke kræfter på området nu skal samarbejde om den komplekse problemstilling.

”Hvis vi skal komme plastikforurening til livs, er der brug for en koordineret indsats, der kan udnytte den samlede ekspertise bedst muligt. Derfor er vi stolte af at støtte det nye forskningscenter, som samler dygtige forskere om at udvikle ny viden og nye løsninger i fællesskab”, siger Ane Hendriksen, direktør i Velux Fonden.

Redaktionen


-

< Forrige side

Copyright © Maritime DanmarkSeneste nyt

- Primula Seaways grundstødt i Holland
- IMO forbereder svovlgrænse i 2020
- Rederier sagsøger Finansministeriet
- Scandlines hjælper miljø i Femern Bælt
- Fuld kaptajn anholdt efter grundstødning
- Nye skibe mindsker Fjord 1 overskud
- Salomon Trader erklæres ’total loss’
- Skou: Det er ikke godt nok
- Analytikere skuffet over Mærsk regnskab
- Skou: Strategi OK, men indtjening mangler
- Maersk fik samlet overskud på 20 mia. kr.
- Brand stopper Stadt Dresden i Venedig


Dagens mest læste

- Primula Seaways grundstødt i Holland
- Norge får en af Europas største tørdokke
- IMO forbereder svovlgrænse i 2020


Ugens mest læste

- Græsk sømandskab når det er bedst
- 15 sårede på dansk CTV ved Rügen
- Spansk krigsskib provokerer ved Gibraltar
- Fragtskib kolliderer med færge
- Maersk skaber problemer på New Zealand
- Fregat-værft varsles om muligt sagsanlæg
- Fregat skal ikke løftes helt op af vandet
- Maersk fik samlet overskud på 20 mia. kr.
- Dansk fregat beskytter fransk hangarskib
- Reparation af Olga Maersk trækker ud
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst