Grøn omstilling kan redde liv og spare mia.

Tirsdag 16. november 2021 kl: 13:02

Grøn omstilling kan redde liv og spare mia.
Ny rapport slår fast, at samfundet kan spare både menneskeliv og milliarder af kroner, hvis Folketinget og byråd landet over ser kritisk på de mange, gamle skibe, som er offentligt ejede, og samarbejder med den maritime industri om at gøre dem klima- og miljøvenlige.

Bag rapporten står DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og rapporten er en del af fyrtårnsprojektet ”Maritime Emissionsløsninger i Kystnære Farvande”. I projektet har forskere og virksomheder afprøvet forskellige emissionsbegrænsende teknologier med røgrensning på to forskellige skibe, og resultaterne er ikke til at komme uden om:

Hvis alle relevante skibe i danske farvande samt godstransporten til Grønland og Færøerne benyttede samme grønne teknologier, ville færre dø eller blive syge som følge af luftforurening. I Danmark ville vi kunne undgå 17 for tidlige dødsfald om året, og skalerer man tallet op for hele Europa, nærmer tallet sig 100. Samtidig har forskerne forholdt sig til, hvad det koster, når luftforeningen resulterer i sygdom, indlæggelser, osv. Her ville der kunne spares 332 mio. kr. om året i Danmark og 1,7 mia. kr. om året i hele Europa inkl. Danmark.

Danske Maritime har deltaget i arbejdet, og nu håber adm. direktør Jenny Braat, at undersøgelsen vil blive bemærket både i kommunerne og på Christiansborg. For selv om der selvfølgelig er usikkerheder forbundet med tallene, så er resultaterne bemærkelsesværdige:

”Det helt afgørende budskab er, at disse teknologier står klar på hylden til at gøre en forskel allerede fra i dag. Luftforurening kommer fra mange forskellige kilder og kender heller ikke til grænser, men i forhold til skibsfarten kan danske løsninger gøre en markant forskel. Vi skal passe meget på med ikke at sidde på hænderne, fordi vi venter på grønne brændstoffer om en årrække. Det samlede regnestykke på både sundhed og sundhedsudgifter bør vægtes højt, og den danske maritime industri vil rigtig gerne bidrag,,” siger Jenny Braat.

Konkret omfatter rapporten partikelemissioner og NOx. Sidstnævnte er velkendt som yderst skadeligt for mennesker, og Danske Maritime ser et behov for en strammere regulering på området, samt en mere effektiv håndhævelse.

Det er Teknologisk Institut, som har ledet projektet og bl.a. gennemført emissionsmålinger, mens Aarhus Universitet har gennemført en konsekvensanalyse for helbredseffekter og samfundsmæssige omkostninger for et scenarie, hvor alle skibe under national søfart bliver udstyret med den demonstrerede emissionsteknologi, hvor det er teknisk muligt.

Læs rapporten HER

Kilde: Danske Maritime

Redaktionen

Copyright © Maritime Danmark. Alle artikler, fotos og øvrige illustrationer, der er på disse sider, stammer fra Maritime Danmark. Artikler, fotos og øvrige illustrationer er beskyttet af de ophavsretslige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden tilladelse.