Olie Gas Danmark skifter navn og strategi

Onsdag 1. december 2021 kl: 14:11

Olie Gas Danmark skifter navn og strategi
Offshore-branchen kan levere op til 30 procent af Danmarks 70 procents klimamål i 2030 med CO2-lagring i udtjente olie og gasfelter. Samtidig energieffektiviserer branchen eksisterende aktiviteter, så ansvarlig olie- og gasforsyning kan sikre Danmark nok energi i overgangsfasen til et klimaneutralt samfund.

I forbindelse med offentliggørelsen af strategien, skifter navn til Dansk Offshore.

”Vi skifter navn til Dansk Offshore, fordi det i højere grad afspejler industriens bredde i dag. Vi producerer stadig olie og gas, som er helt nødvendige energikilder for at imødegå energibehovet de kommende årtier. Samtidig arbejder vi på at bruge undergrunden til CO2-lagring og dermed bruge vores offshore viden og infrastruktur til at understøtte energiomstillingen på en ny måde”, siger Martin Næsby, administrerende direktør i Dansk Offshore.

I den nye klimastrategi sætter Nordsøens olie- og gasproducenter og deres underleverandører tal på reduktionspotentialet. Ved at reducere egne udledninger og lagre CO2 fra eksterne punktkilder, ser offshore-industrien et årligt reduktionspotentiale på mere end 8 mio. tons CO2 i atmosfæren fra 2030. Det svarer til næsten 30 procent af den reduktion, der er nødvendig for at nå det danske 2030 klimamål.

”Hvis vi skal bekæmpe klimaforandringerne og lykkes med at holde temperaturstigningen under det anbefalede, har vi alle et ansvar. Det gælder også vores industri, og derfor præsenterer vi nu en ambitiøs klimastrategi, siger Martin Næsby.

Reduktion af egne udledninger og CO2-lagring i udtjente oliefelter

CO2-besparelserne skal komme fra reduktion af egne udledninger fra produktionen i Nordsøen og fra lagring af CO2 i udtjente olie- og gasfelter. Der udledes i dag omkring 1.5 mio. tons CO2 årligt fra produktionen i Nordsøen, hvilket svarer til omkring 3 procent af Danmarks samlede årlige CO2-udledninger.

Reduktionerne vil komme fra gradvis nedlukning af ældre produktionsfelter de kommende årtier, fra omfattende energieffektiviseringer af driften og infrastrukturen og fra mindre flaring. Tilsammen vil det nedbringe CO2-udledningen med hhv. 40 procent i 2030 og 70 procent i 2040 i forhold til 2015.

Den helt store CO2-besparelse er lagring af CO2. I Danmark er der i øjeblikket igangsat to offshore CCS projekter; GreenSand og Bifrost.

”Vi ved, at opsamling og lagring af CO2 er helt afgørende for at nå de danske og globale klimamål. Det udtaler både FN’s Klimapanel og Det Internationale Energiagentur. Vi har geologien, faciliteterne, infrastrukturen og ekspertisen til rådighed i industrien. Det kan give Danmark en meget stor konkurrencefordel, når klimatoget for alvor sætter fart”, siger Martin Næsby.

Redaktionen


Redaktionen

Copyright © Maritime Danmark. Alle artikler, fotos og øvrige illustrationer, der er på disse sider, stammer fra Maritime Danmark. Artikler, fotos og øvrige illustrationer er beskyttet af de ophavsretslige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden tilladelse.