Ballastvand er kun halvdelen af problemet

Ballastvand er kun halvdelen af problemet

Tirsdag 2. februar 2016 kl: 12:33


Skibsfarten flytter mikroorganismer, smådyr, sporer m.v. rundt i verdenshavene. Men ballastvandet er kun halvdelen af problemet, for invasive arter bliver også transporteret uden på skibes og platformes skrog. De ”flytter ind” i småhuller, revner eller direkte på skibssiden.

”Der er store fordele ved at ”rejse” uden på skroget. For det første er det nemt både at sætte sig fast – og at komme af igen, og der er ikke fare for at blive knust i pumper eller dø i det dårlige miljø i ballasttanken. For det andet er der ikke noget filter, som der er, når ballastvandet pumpes ind i tankene. Det betyder, at større og mere voksne dyr kan sætte sig fast uden på skroget”, siger Brooks Kaiser, professor ved Institut for Miljø og Business Økonomi på Syddansk Universitet.

”Men der findes ikke nogen effektiv løsning på at rense skibenes skrog efter hver rejse, som er teknisk og økonomisk håndterbar; og derfor er det mit indtryk, at IMO måske ikke ønsker at tage spørgsmålet yderligere op”, tilføjer Brooks Kaiser.

Hvis problemet skulle løses, skulle skibene enten renses af dykkere eller tages på land og renses, hvis alle organismer skulle fjernes effektivt.

”Der er gjort mange forsøg på at udvikle antifouling, som er effektiv imod begroning; men problemet er, at det, der virker, ofte er giftigt for havmiljøet”, siger Brooks Kaiser.

Kilde: Søfartens Ledere


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark