Forventning om miljøresultater i IMO

Forventning om miljøresultater i IMO

Fredag 19. oktober 2018 kl: 11:08


Der er høje forventninger til, at FN’s søfartsorganisation, IMO, i næste uge på et møde i IMO’s miljøkomité leverer i London en række afgørende beslutninger på miljø- og klimaområdet, særligt omkring effektiv håndhævelse af det globale svovlkrav fra 2020.

”En såkaldt erfaringsfase uden klar og robust håndhævelse af svovlkravet er fuldstændig uacceptabelt. Stramme krav ser flot ud på papiret, men uden effektiv håndhævelse er vi lige vidt. Med en udsigt til væsentligt dyrere brændstof i 2020 er incitamenterne til at snyde og bruge billigt, ulovligt brændstof store, og det kan have store konsekvenser for fair konkurrence,” lyder det fra Maria Skipper Schwenn, direktør i Danske Rederier.

Danske Rederier har særligt fokus på håndhævelse af den globale svovlgrænse. Det har længe været klart, at svovlindholdet i marint brændsel globalt skal reduceres fra 3,50 procent til 0,50 procent og gælder fra 1. januar 2020.

På det seneste er der dog fra flere sider slået til lyd for en såkaldt erfaringsfase (experience building phase, EBP), hvor håndhævelsen af reglerne er yderst uklar og risikerer at blive udvandet, og det går stik imod Danske Rederiers linje, hvor effektiv håndhævelse er en topprioritet.

”Flere af vores medlemmer er i gang med at udarbejde detaljerede planer for at klargøre skibene, planlægge træningsforløb for officererne om bord, og nogle er i gang med at installere scrubbere på deres skibe. Det er ikke i orden at trække tæppet væk under de rederier, som bruger enorme ressourcer på at forberede sig. Vi har brug for klarhed, vished og forberedelse,” siger Maria Skipper Schwenn.

Danske Rederier har sammen med medlemmerne og en håndfuld søsterorganisationer længe og hårdt arbejdet på at forbyde at have brændstof om bord med en højere svovlprocent end 0,50, medmindre man renser røgen for svovl. Det vil sikre en simpel og effektiv håndhævelse, hvis IMO vedtager det endeligt.

Kilde: Danske RederierKlik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark