IMO dropper "erfaringsopbygningsforslag"

IMO dropper

Torsdag 25. oktober 2018 kl: 13:00


Et kontroversielt forslag om at indføre en ”erfaringsopbygningsperiode”, for at lette gennemførelsen af IMO 2020-reguleringen om svovludledning, vil næppe blive en del af teksten i den kommende Marpol-bilag VI-forordning, der sætter en grænse for svovlindhold i skibsbrændstof til 0,5 procent.

Forslaget om en ”erfaringsperiode” blev søsat og fik støtte af Marshalløerne, Liberia, Bahamas, Intercargo, Bimco samt andre og blev hedt diskuteret på IMO's Marine Environment Protection Committee (MEPC) møde i går.

Nogle var bekymrede for, at tilføjelsen af en erfaringsopbygnings periode kunne forsinke gennemførelsen af IMO 2020, som kræver, at skibe benytter brændstof med mindre end 0,5 procent svovlindhold. Forslagsstillerne insisterede dog på, at tanken ikke var et forsøg på at forsinke gennemførelse af IMO 2020.

Ideen fik først på ugen et stort løft, da USA meldt sig som tilhænger af forslaget. Selv om forslaget blev bedre modtaget efter oplysninger om, at fortalerne ikke søgte at forsinke indførelsen af IMO 2020, har MEPC besluttet ikke at ændre på ikrafttrædelsesdatoen for bilag VI-forordningen.

I stedet blev de IMO-delegerede anmodet om at fremsætte forslag til det næstemøde i MEPC i maj næste år om, hvordan bestemmelserne i forordningen føres ud i livet med hensyn til brændstofkvalitet og tilgængelighed.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark