Global aftale om mindsteløn for søfolk

Global aftale om mindsteløn for søfolk
Arkivbillede

Onsdag 21. november 2018 kl: 14:08


International Transport Workers Federation (ITF) og International Chamber of Shipping (ICS), mødtes i Genève i Joint Maritime Commission Subcommittee for at revidere ILOs mindsteløn for en uddannede søfarende under i kode B i Maritime Labour Convention, fra 2006.

”Dette var en vanskelig forhandling med to meget forskellige vurderinger af, hvad fremtiden bringer for skibsfarten og de søfarende”, indrømmer Mark Dickinson, talsmand for søfarendegruppen.

Afgørelsen efter to dages forhandlinger var at opdatere mindstelønnen med 27 USD i løbet af de næste tre år. Lønstigningen vil blive på 4,5 procent i forhold til den nuværende sats på 614 USD, med en stigning på 4 USD pr. 1. juli 2019 efterfulgt af en stigning på 7 USD pr. 1. januar 2020 og en endelig stigning på 16 USD fra af 1. januar 2021.

På grund af uforudsete omstændigheder var mødet udskudt fra juni 2018. Parterne blev med støtte fra ILO-kontoret præsenteret med de nuværende forbrugerpriser, ændrede indekser og virkningen af udsving i dollarkursen i de berørte lande, for at finde grundlaget for en formel til beregning af den anbefalede mindsteløn.

Det blev bemærket, at i den periode, der blev taget med i beregningen, var 614 USD, som er den nuværende ILO-mindsteløn for en uddannet søfarende, under den købekraft, der er angivet i ILO-rapporten, der er udarbejdet før behandling på mødet.

Parterne fremlagde begrundede argumenter og økonomiske prognoser til støtte for deres respektive holdninger, herunder skibsfartsindustriens volatilitet, og nødvendigheden af at anerkende søfarendes engagement og behovet for at aftale rimelige og bæredygtige forhold.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark