Fregattens vandtætte skot holdt ikke

Fregattens vandtætte skot holdt ikke

Fredag 30. november 2018 kl: 10:02


Havarikommissionens foreløbige analyse konkluderer, at ingen enkelt handling eller hændelse førte til ulykken, men at den skyldes en række sammenfaldende faktorer og omstændigheder. Desuden viser det sig at vand trængte ind i tre områder, der skulle være sikret af vandtætte skot.

”Vi er optaget af at finde ud af, hvad der skete og hvad vi kan gøre for at undgå lignende ulykker i fremtiden. Vi er i dialog med Forsvarsmateriell og producenten Navantia for at finde frem til permanente løsninger så dette ikke vil være en sikkerhedsmæssig udfordring i fremtiden”, sagde forsvarschef Haakon Bruun-Hanssen i forbindelse med Havarikommissionens foreløbige fund.

Havarikommissionens undersøgelser fandt sikkerhedskritiske forhold knyttet til vandindtrængningen i tre sektioner, som skulle være adskilt af vandtætte skot, på KNM Helge Ingstad. Efter kollisionen kunne fregatten ikke sejle videre på grund af skaderne.

Da vandet begyndte at fosse ind blev den cirka ti minutter efter kollisionen sejlet på grund, for at forhindre, at den skulle synke. Tre sektioner, der var adskilt af, hvad der angiveligt skulle være vandtætte skot, blev oversvømmet. Det er ifølge havarikommissionen heri, den sikkerhedskritiske fejl består.

Havarikommissionen antager, at det sikkerhedskritiske fund også er tilfældet med de fire øvrige fregatter af samme design, som det norske forsvar købte i 2009. De fire fregatter skal derfor undersøges for at fastslå, om de har den samme fejl.

”Som det blev præciseret under Havarikommissionens pressekonference er dette en foreløbig og ikke en fuldstændig fremstilling af hændelsesforløbet. Forsvaret tager det som er blevet fremlagt alvorligt. Vi har fuld tillid til at kommissionen i sit videre arbejde vil få et fuldstændigt billede af de forhold som er relevante for ulykken”, sagde Haakon Bruun-Hanssen.

Kilde: forsvaret.no
Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark