Vestas øger omsætning

Vestas øger omsætning

Torsdag 7. februar 2019 kl: 11:45


For helåret 2018 udgjorde omsætningen i Vestas 10,1 milliarder EUR, mod 9,95 milliarder EUR i 2017. Overskuddet faldt fra 894 millioner EUR i 2017 til 683 millioner EUR. Resultatet er på niveau med de senest udmeldte forventninger til en omsætning på 10,0 -10,5 milliarder EUR.

"Vestas levede op til sine forventninger for 2018, og ledte industrien klart på alle væsentlige parametre, heriblandt højeste ordreindtag til dato på 14,2 GW fordelt på 43 lande, en historisk stor ordrebeholdning på mere end 26 milliarder EUR, samt rekordhøj omsætning og lønsomhed i serviceforretningen”, siger koncernchef og CEO Anders Runevad.

Sammenlignet med 2017 faldt omsætningen, indtjeningen og de frie pengestrømme i 2018, men blev fastholdt på et stabilt niveau, på trods af et meget konkurrencepræget marked. Ordreindgangen steg i 2018 sammenlignet med 2017, og værdien af den samlede ordrebeholdning voksede henover året.

Ordreindgangen på vindmøller steg fra 11.176 MW i 2017 til 14.214 MW i 2018, og værdien af ordrebeholdningen i serviceforretningen steg med 2,2 milliarder til 14,3 milliarder.

For 2019 venter Vestas en omsætning på mellem 10,75 og 12,25 milliarder EUR inklusive serviceomsætningen, der fventes at vokse med cirka 10 procent. Vestas forventer at realisere en EBIT-margin før særlige poster på 8-10 procent, med en EBIT-margin for service på cirka 24 procent.

De totale investeringer forventes at udgøre cirka 700 millioner EUR i 2019.
Som resultat af præstationen hen over året indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der bliver udbetalt et udbytte på 7,44 kroner pr. aktie til aktionærerne, sammenlignet med 9,23kroner i 2017. Udbyttet svarer til 30,0 pct. af nettoresultatet for året.

Kilde: Vestas


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark