Olieudsivning fra Solomon Trader er stoppet

Olieudsivning fra Solomon Trader er stoppet

Mandag 11. marts 2019 kl: 11:50


Det er lykkedes bjærgningsmandskab fra Resolve Marine at tømme den brændstoftank der lækkede olie fra den grundstødte bulker Solomon Trader i Kangava Bay på Salomonøerne. Men der er fortsat 600 tons bunkerolie i andre tanke om bord på bulkeren.

Inden udsivningen af olie blev stoppet, løb der op mod 80 tons olie ud i bugten, der nu er stærkt forurenet.

Kangava Bay ligger tæt på et UNESCO World Heritage område, og der er risiko for at forureningen breder sig fra Kangava Bay til det beskyttede naturområde. Dertil kommer, at Solomon Trader er lastet med bauxit, der i sig selv er giftigt.

Solomon Trader er erklæret total los, og kommer ikke ud at sejle igen. Spørgsmålet er så, hvad der skal ske med skibet, dets last og resten af bunkerolien om bord.

Resten af bunkerolien kan formentlig pumpes over i tanke placeret på pramme, som det er sket med indholdet i den tank der er slået læk. Det bliver straks vanskeligere at overføre lasten af bauxit, med mindre bjærgningsselskabet kan få gang i de kraner der er om bord på Solomon Trader.

Endelig er det et spørgsmål om Solomon Trader kan trækkes fri af grunden, eller den skal ophugges på stedet. En tredje mulighed er at lade den blive på stedet og gå til med årene. Uanset hvilken løsning der vælges, risikerer der at skeKlik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark