Tilbagegang for Associated Danish Ports

Tilbagegang for Associated Danish Ports

Lørdag 13. april 2019 kl: 08:00


Associated Danish Ports / ADP - der driver erhvervshavnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart - kom ud af 2018 med et halveret overskud og et fald i godsomsætningen på 7,7 procent. Ledelsen finder resultatet tilfredsstillende.

”Et resultat for 2018 på 10,2 mio. kr. er tilfredsstillende i et år, hvor vi har oplevet udsving i kerneforretningen”, skriver havnens konstituerede CEO, Villads Kirkegaard-Jensen, i en meddelelse offentliggjort på havnens hjemmeside.

”Vi har i 2018 oplevet udsving i dele af vores kerneforretning, og vores samlede godsomsætning i 2018 ligger på 7,9 mio. tons mod 8,6 mio. tons i 2017 svarende til et fald på 7,7%. Nedgangen skyldes til dels et stort fald i udskibningen af råolien påvirket af den ustabile markedssituation i oliebranchen, som vi ikke har kunnet påvirke. Nedgangen inden for råolie opvejes positivt af stigende mængder af øvrig flydende bulk, hvor vi har haft en vækst på 7,9 %”, hedder det videre.

”Udskibningen af traditionelle landbrugsprodukter blev negativt påvirket af den dårlige høst i 2018. De negative udsving inden for de traditionelle landbrugsprodukter blev til gengæld opvejet af stigende mængder af økologiske agriprodukter, hvor vi i årets løb har haft flere store laster inden for bl.a. biobrændsel. Den grønne omstilling fylder mere og mere på vores havneterminaler”.

”2018 har været et godt år for ADP - et år, hvor vi har set effekten af vores styrkeposition gennem kobling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port”, skriver direktøren videre.

”Udviklingen og koblingen af Fredericia Havn og Taulov Dry Port er ét af vores markante udviklingsprojekter, som væsentlig bidrager til transformationen og styrkelsen af ADP. Med igangsættelsen af 49.300 m2 lager- og logistikbyggeri i 10,5 meters højde i Taulov Dry Port tager vi et meget vigtigt skridt i vores udvikling”.
.
”Det 49.300 m2 store lager- og logistikcenter bliver ét af Danmarks største byggerier inden for lager og logistik. Med en central placering i et af Danmarks vigtige transportknudepunkter med optimal adgang til både motorveje, jernbane og havn, står vi med et attraktivt produkt, som imødekommer markedets efterspørgsel”, siger Villads Kirkegaard-Jensen i en udtalelse i forbindelse med regnskabet.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark