DanPilot øgede omsætningen i 2018

DanPilot øgede omsætningen i 2018

Mandag 13. maj 2019 kl: 09:55


Det statsejede DanPilot kom godt ud af 2018 med en omsætning, der løftede sig med 9 pct. til 441 mio. kr., primært drevet af flere havnelodsninger. Også det rene driftsresultat før af- og nedskrivninger blev forbedret for selskabet, der fra 2020 skal operere i et fuldtud liberaliseret marked.

Driftsresultatet (EBITDA) steg fra 29 mio. kr. til 33 mio. kr. i 2018, mens årets resultat på 10,7 mio. kr. blev en anelse lavere end i de 11,4 mio. kr., der kunne bogføres i 2017-regnskabet.

Samlet set betegner Rasmus Møller Madsen, der er konstitueret direktør i DanPilot, resultatet i 2018 som “tilfredsstillende”.

Selskabet indgik i løbet af 2018 et strategisk samarbejde med Belt Pilot og SkawPilot om løsning af opgaver i udvalgte havne.

Årets resultat af primær drift efter af- og nedskrivninger (EBIT) på 13,8 mio. kr blev lavere end resultatet i fjor på 15,3 mio. kr. og lavere end forventet i halvårsrapporten.

“Resultatet fordeler sig på segmenterne med et underskud på havnesegmentet på 24,5 mio. kr., et overskud på transitsegmentet på 32,7 mio. kr. og et overskud på servicesegmentet på 5,6 mio. kr. Havne- og transitsegmentets resultat er påvirket af det beredskab, som DanPilot af hensyn til forsyningspligten opretholder for at kunne dække alle havne, stræder og fjorde, kombineret med takststrukturen for lodspligtige skibe,” skriver selskabet.

DanPilot arbejder i 2019 på en fortsat forbedring af konkurrencedygtigheden. Det sker bl.a. gennem øgede investeringer i systemintegration og udvikling af it-værktøjer med henblik på en øget digitalisering og optimering af virksomheden, oplyser selskabet.

DanPilot forventer et større overskud i 2019 i forhold til 2018.

Den tidligere administrerende direktør, Gert Frost, fratrådte sin stilling i februar og selskabet forventer at udnævne en ny administerende direktør i løbet af 1. halvår i år.

Kilde: DanPilot


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark