Effektiv håndhævelse af svovlgrænse vigtig

Effektiv håndhævelse af svovlgrænse vigtig

Mandag 13. maj 2019 kl: 10:58


Et krav om en effektiv håndhævelse af de skærpede regler for udledning af svovl står højt listen over de vigtigste emner for Danske Rederier, når IMO´s miljøkomité samles i denne uge. Rederierne peger også på nødvendigheden af videnskabelige undersøgelse af udledning af vaskevand fra scrubbere.

Indførelsen af et forbud mod brug af tung bunkerolie med et svovlindhold på 3,5 pct. fra 1. januar 2020 for skibe, der ikke har installeret scrubbere, betyder væsentligt øgede brændstofudgifter for verdens kommercielle skibsfart.

Risikoen for, at manglende overholdelse af de nye regler kan føre til konkurrenceforvridning, er derfor nærliggende og det er baggrunden for, at Danske Rederier fokuserer på håndhævelsen.

”Med udsigt til væsentligt dyrere brændstof i 2020, er der meget på spil. Selv mindre sprækker i reglerne eller i håndhævelsesindsatsen kan betyde, at der åbnes op for snyd, og det kan vi ganske enkelt ikke leve med”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør i Danske Rederier.

Et andet emne, der kommer på dagsordenen under miljøkomitéens møder, er miljøpåvirkningen ved den type scrubbere, der udleder svovlholdigt vaskevand i havmiljøet.
Flere havne rundt om i verden, bl.a. Singapore, har allerede forbudt brug af den type scrubbere.
Danske Rederier argumenterer ikke på forhånd for et forbud, der vil kunne ramme rederier, der allerede har investeret i den type scrubbere, men ønsker flere videnskabelige undersøgelser.

“Det er klart, at hvis en videnskabeligt velfunderet undersøgelse påviser, at scrubbervaskevand har en negativ påvirkning på havmiljøet, så er der grund til at IMO ser på restriktioner i et eller andet omfang. Den undersøgelse har vi bare ikke set endnu. Derfor vil vi arbejde for, at IMO tager initiativ til en solid undersøgelse af, hvad der er op og ned på det her”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

Kilde: Danske Rederier


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark