Politisk støtte nødvendig for grøn omstilling

Politisk støtte nødvendig for grøn omstilling
Jenny N. Braat, adm. dir. i Danske Maritime

Mandag 12. august 2019 kl: 08:00


Det nyvalgte Folketing må afsætte midler til den maritime branche for at sikre implementering af allerede eksisterende teknologi, der kan medvirke til at sænke udledningen af CO2. Det mener Danske Maritimes direktør, Jenny N. Braat.

Det er først og fremmest økonomisk støtte til “demonstrationsprojekter” som Danske Maritimes direktør efterlyser. Projekterne skal være med til at vise skibejerne, at investeringer i mere grøn teknologi rent faktisk lønner sig, selvom det måske ikke umiddelbart ser sådan ud for dem.

Ifølge Danske Maritime kan IMO´s mål for reduktion af drivhusgasser på 40 pct. i 2030 opnås med implementering af eksisterende maritim teknologi.

“Men det er ikke gratis, og hvis det er muligt at fortsætte med ældre og billigere skibe og dermed udskyde eller undgå nye investeringer, bliver det svært at indføre tidssvarende teknologier på eksisterende skibe. Selvom besparelserne i langt de fleste tilfælde over tid vil kunne betales af det lavere energiforbrug, har den mekanisme historisk vist sig utilstrækkelig til at sikre, at investeringerne også sker i det ønskede tempo. Det skyldes i høj grad strukturerne i rederibranchen, som kan være svære at ændre på kort sigt,” skriver Jenny N. Braat i en kronik i Søfart.

“En måde at fremme de nødvendige investeringer er demonstrationsprojekter. Og her har vi brug for, at politikere kommer på banen, for det kan og bør ikke drives af virksomhederne alene.”

Jenny Braat efterlyser på den baggrund, at der fra politisk hold afsættes midler til “ambitiøse demonstrationsprojekter, som kan fremme anvendelsen af eksisterende teknologi”, ligesom Danmark i IMO skal arbejde for, at der stilles høje krav, og at “first movers inden for implementering af grønne løsninger tilgodeses og sikres, så det ikke er en fordel blot at vente til sidste øjeblik.”

“Ved at satse på at indføre forbedret dansk teknologi på endnu flere skibe globalt, kan vi både skabe vækst i Danmark og reducere den globale klimapåvirkning fra skibsfart betydeligt. Et ambitiøst mål for et fossilfrit Danmark passer fint med et mål om fossilfri maritim teknologi. Og det ser vi frem til at drøfte indgående og løbende med de nyvalgte danske politikere,” slutter Jenny N. Braat.

Kilde: Søfart


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark