Folketing kan sikre Danmarks styrkeposition

Folketing kan sikre Danmarks styrkeposition

Tirsdag 1. oktober 2019 kl: 08:00


I dag åbner det nye Folketing og i den forbindelse opfordrer Danske Maritime politikerne til at sikre danske maritime virksomheders styrkeposition som en af de dygtigste og mest specialiserede i verden, der kan gøre en forskel i forhold til at skubbe skibsfarten i en mere klimavenlig retning

Danske Maritime peger på, at de maritime virksomheder i dag er 2,5 gange så innovativ, som den øvrige danske industri og i forvejen har mange af de tekniske løsninger, der kan hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamålsætninger.

“Men at klare sig i den globale konkurrence kommer ikke af sig selv. Der er brug for en effektiv og gennemtænkt politisk opbakning, siger Jenny Braat, adm. dir. i Danske Maritime, i sin velkomsthilsen til politikerne og har på den baggrund seks ønsker, der skal fastholde og styrke maritime danske virksomheders position.
 
1. Flere unge på tekniske uddannelser, et fokus på også at tiltrække kvinder til håndværksfagene og på at synliggøre mulighederne i Det Blå Danmark.
 
2. Mere maritim forskning, hvor vi værner om vores styrkepositioner og skaber tættere samarbejder mellem universiteterne og virksomhederne. 
3. Vedholdende fokus på udfordringer med rekruttering – i hele landet. Branchen er i vækst, men der mangler hænder. 
 
4. Bedre offentlige udbud med høj kvalitet samt både grøn og social ansvarlighed som pejlemærke – fremfor prisen alene. 

5. En dedikeret ordning for danske maritime virksomheder på verdensmarkedet, som understøtter deres mulighed for innovation og giver en god synergi mellem erfaringer hentet på skibe i drift og dansk forskning og udvikling.  

6. En stærk stemme i EU for at modarbejde andre landes protektionistiske tiltag.
Danmark har i dag den 7. største maritime industri i verden målt på produktionsværdi for eksport.

Kilde: Danske Maritime


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark