Danske Maritime: Skridt i den rigtige retning

Danske Maritime: Skridt i den rigtige retning

Mandag 15. juni 2020 kl: 14:11


Danske Maritime hilser de nye tiltag der erstatter hjælpepakkerne velkommen. Brancheforeningens direktør Jenny Braat peger på fire nye tiltag, der især kan gøre en forskel for den eksportorienterede branche.

For det først oprettes en statslig fond, der som investor kan bidrage til at styrke kapitalgrundlaget i større, danske virksomheder.

For det andet har parterne afsat yderligere 500 mio. kr. i 2020 til en eksportpakke, herunder til opfølgning på genstartsteams.

For det tredje etableres en genstartsfond i regi af Vækstfonden på 3 mia. kr., som skal sikre økonomisk ro i ellers sunde virksomheder med behov for en kapitalindsprøjtning.

Og for det fjerde forhøjes virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling midlertidigt til 130 pct. i perioden 2020-2021 med et loft på 50 mio. kr. over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen.

De nye tiltag kan gøre en forskel for den maritime industri, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime:

”Den øremærkede hjælp til eksportindustrien er helt sikkert et skridt i den rigtige retning. Der venter et langt sejt træk for at sikre den danske eksport, og den politiske opbakning er meget afgørende. Mister vi danske eksportindtægter, har det voldsomme negative konsekvenser for samfundsøkonomien og beskæftigelsen i Danmark – konsekvenser som rækker år frem i tiden. Vores medlemmer knokler hver dag på at håndtere krisen, og ethvert tiltag, der kan understøtte deres indsats, er yderst velkomment”, siger Jenny Braat.

Men der er fra både Folketingets og EU’s side grund til at tænkte endnu videre.

”Vi vil meget gerne bidrage med indsigt i den maritime branches behov og potentiale. Der er bl.a. brug for at stille flere grønne krav til skibsfarten, hvilket både skaber en sundere klode og vækst i Danmark, hvor vi er førende inden for energieffektivisering, driftsoptimering af skibsfarten og klimavenlig skibsbygning. I den forbindelse er der også brug for mere målrettet forskning, og meget gerne også et udviklings- og demonstrationsprogram for maritime løsninger”, siger Jenny Braat.

”Dette kan ligeledes kædes sammen med mere gennemtænkte og grønne offentlige udbud, og slutteligt vil vi gerne tale om økonomi, hvor der er brug for bedre finansieringsmuligheder og for at gentænke beskatningen af danske medarbejdere, som har hele verden som deres arbejdsplads, og som for virksomhederne er meget vigtige at kunne beholde, fordi de sælger Danmark i udlandet og bringer vigtig viden med hjem. Så aftalen er fin, men nu skal vi bygge videre på de gode intentioner”.

Kilde: Danske Maritime


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark