Maersk Drilling ser øget markedsaktivitet

Maersk Drilling ser øget markedsaktivitet

Fredag 20. november 2020 kl: 08:49


Maersk Drilling hæver i sit regnskab for 3. kvartal bunden af sin forventning til helårs-resultatet til 275-300 mio. dollar i et marked, hvor man nu begynder at se stigende aktivitet, men oplevede et fald i omsætningen i Q3. Ifølge topchefen har selskabet leveret som forventet i kvartalet.

Trods en omsætning i 3.kvartal, der med 226 mio. dollar var 79 mio. dollar lavere end i 2. kvartal, løfter Maersk Drilling bunden på den udmeldte guidance for hele året for driftsresultatet før af- og nedskrivninger m.m. (EBITDA) fra 250-300 mio. dollar til 275-300 mio. dollar.

Omsætningsnedgangen skyldes lavere udnyttelse og lavere gennemsnitlige dagsrater på grund af kontraktopsigelser og suspenderinger i 1. halvår, oplyser borerigselskabet.

“I 3. kvartal fortsatte vi med at levere som forventet, og vi justerer nu vores guidance mod den højere ende af vores tidligere udmeldte interval. Vi har fortsat vores omkostningsdisciplin for at understøtte både vores kort og langsigtede rentabilitet, og jeg er virkelig stolt af vores medarbejderes utrættelige indsats for at opretholde en stærk operationel præstation og sikre nye kontrakter under disse hidtil usete omstændigheder,” udtaler Jørn Madsen, CEO i Maersk Drilling.

Selskabet havde ved udgangen af 3. kvartal arbejde i bøgerne for 1,5 mia. dollar, hvoraf 646 mio. dollar angår kontrakter til eksekvering i 2021. For den resterende del af året har Maersk Drilling en kontraktdækning på 55 pct., mens den for 2021 ligger på 40 pct.

Hele rigindustrien har nu befundet sig i en dyb krise i flere år på grund af den lavere oliepris og et alt for højt udbud af rigge. En krise, der ikke er blevet mindre af pandemien. Men måske kan der være lidt bedre tider på vej.

“Vi begynder at se øget markedsaktivitet med mange igangværende udbud og kundedialoger,” siger Jørn Madsen.

Selskabet har i tidligere i år annonceret, at det bliver en del af et nyt konsortium med bl.a. INEOS, der vil udvikle teknikker til at opfange CO2 og lagre den i undergrunden, hvilket er en vigtig komponent i indsatsen for at nå Danmarks erklærede mål om en reduktion af CO2-udledningerne med 70 pct. i 2030.

“Vi lancerede også vores bæredygtigheds strategi med klare mål for reduktion af vores udledninger i overensstemmelse med Paris-aftalen. Dette er blevet godt modtaget af vores kunder, da det understøtter deres rejse mod udlednings-reduktioner,” siger Jørn Madsen.

Maersk Drilling vil reducere CO2-udledningerne ved boringer med 50 pct. i 2030 i forhold til niveauet i 2019.

Kilde: Maersk Drilling


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark