Energiøens første skibe på vej

Energiøens første skibe på vej
Havundersøgelsesskib fra Fugro. Foto: Energinet.

Tirsdag 13. april 2021 kl: 13:05


To havundersøgelses-virksomheder forventes at sende skibe i Nordsøen i maj for at starte arbejdet med at undersøge og kortlægge havbunden, før arbejdet med at bygge den kommende energiø til mere end 200 mia. kr. kan gå i gang. Energinet har tildelt opgaven til Fugro og MMT.

Skibene fra de to selskaber vil være lastet med blandt andet seimisk udstyr, som minutiøst skal kortlægge havbunden under det mere end 1000 km2 store område ude i Nordsøen, hvor den kunstigt inddæmmede energiø og de tilsammen 3 GW store havvindmølleparker skal bygges.

“De geofysiske undersøgelser skal dække et meget stort område, og det er vigtigt, at tidsplanen holdes. Derfor er vi glade for, at det er to meget erfarne og professionelle selskaber som Fugro og MMT, der skal udføre undersøgelserne på havet i Nordsøen i den kommende tid,” siger Poul-Jacob Vilhelmsen, som er projektleder for Energinets arbejde med de kommende energiøer i dansk farvand.

Sammen med andre forundersøgelser skal den geofysiske kortlægning af havbunden gøre det muligt at udføre anlægsarbejdet i forbindelse med energiøen, de omkringliggende havvindmølleparker og søkabler på en måde, der både sikrer teknisk gennemførlighed og størst mulig hensyntagen til natur og miljø.

Sandbanker, rev skabt af biologisk liv og kampesten er eksempler på geologiske elementer, som skibene fra Fugro og MMT skal kortlægge minutiøst.
Men skibene vil forventeligt også sejle hen over enkelte skibsvrag i området fra verdenshistoriens største søslag, Jyllandsslaget i 1916, ligesom de vil skulle identificere såkaldt ikke eksploderede objekter, altså typisk granater og miner fra 2. verdenskrig.

Prisen for energiøen er beregnet til astronomiske 210 mia. kr. inklusiv 10 GW havvindmølleparker, elektriske anlæg på øens og transportkabler til land.

Kilde: Energinet.


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark