Skagen Havn har valgt leverandør

Skagen Havn har valgt leverandør
Havnedirektør Willy B. Hansen har købt ind hos Peter C. Knudsen, partner og direktør i PowerCon. Kilde: Skagen Havn.

Onsdag 14. april 2021 kl: 13:57


Det bliver danske PowerCon, der skal levere landstrømsanlæg til Skagen Havn. Anlægget etableres som led i havnens strategi om at nedbringe CO2-udledninger og støj fra de dieselgeneratorer, der bliver overflødige.

Anlægget fra PowerCon skal etableres på kajerne i Østbassin 2 og bliver bygget som Danmarks første og mest ambitiøse i forhold til tilslutningsfleksibiliteten.

I alt 10 stk. 350 ampere udtaget opbygges med hver deres spændings- og frekvensomformeer, så de kan forsyne 10 skibe med forskellige spændingsniveauer og frekvenser uafhængig af hinanden.

”I PowerCon glæder vi os over landstrømsprojektets høje ambitionsniveau og Skagen Havn skal roses for at gå forrest på vejen mod at gøre skibstrafikken grønnere. Produktionen af selve anlægget startes op med det samme, og vi ser frem til at kunne installere anlægget henover sommeren,” siger Peter C. Knudsen, der er direktør og partner i PowerCon.

Ved Skagen Havn ser man frem til samarbejdet med PowerCon:

”Udover at en udvidelse af vores landsstrømsanlæg vil have en positiv effekt på klimaet, vil det ligeledes afføde en række positive afledte effekter. Dét, at vi får flere skibe til at konvertere fra dieselmotorer til landstrøm, vil blandt andet resultere i en betydelig støjreduktion, samt højne luftkvaliteten i nærområdet,” siger havnedirektør Willy B. Hansen.

Skagen Havn forventer at kunne tage det nye landstrømsanlæg i brug fra oktober 2021.
Landstrømsanlægsprojektet er støttet af EU Interreg projektet SETS II, som arbejder for at udbrede elektrificeringen af havne i Kattegat- og Skagerrakområdet.

Kilde: Skagen Havn


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark