ADP øger omsætning og bundlinje

ADP øger omsætning og bundlinje
Arkivfoto

Fredag 23. april 2021 kl: 14:02


Med et resultat på 66,6 millioner kroner efter skat, leverede ADP i 2020 et af de bedste resultater i havnens historie. Resultatet blev opnået på baggrund af en omsætning på 131,3 millioner kroner - den højeste omsætning nogensinde. Bestyrelsen er yderst tilfreds med resultatet.

På både container og RO/RO trodsede godsmængderne alle forventninger. Fredericia Havn har i 2020 haft en rekordstor aktivitet på containerforretningen. To nye feederruter er åbnet, og det har haft en positiv effekt på volumen, som slutter året med en stigning på 11%. På RO/RO har vi haft vækst på 7,7 %.

I kølvandet på den første Covid-19 nedlukning oplevede vhavnen for nogle segmenter en opbremsning i markedet, som med udsving og periodeforskydninger af bl.a. store hvede- og bygudskibninger påvirkede agribulk forretningen med faldende mængder i 2020.

For råolien har der været et fald i mængderne på 39% svarende til 1 mio. tons som følge af nedlukning af Thyrafeltet i Nordsøen. Faldet i råolien kommer ikke uventet og opvejes positivt af den særdeles gode udvikling inden for andre forretningsområder.

Nyborg Havn oplevede en omsætningsfremgang på 12% i 2020, hvilket tilskrives øget aktivitet inden for fast og flydende bulk. Nyborg Havns centrale placering i forhold til de store fynske anlægsprojekter og tiltrækningen af nye kunder har påvirket importen af råstoffer positivt, som i 2020 har haft en vækst i mængder på 189%.

Den samlede godsomsætning i 2020 blev for ADP havnene på 6,8 mio. tons mod 7,9 mio. tons i 2019 svarende til et fald på 14,6%. At de samlede godsmængder er faldet, kommer ikke uventet, og afspejler de senere års udvikling med fald i volumen inden for råolie.

I samarbejde med ADPs joint-venture partner PFA realiserede havnen nogle markante milepæle i udviklingen af Taulov Dry Port. ADP startede året med at indgå et strategisk partnerskab med A. P. Møller Mærsk, og dette har yderligere styrket markedspositionen. I 2020 har havnen indgået lejeaftaler med flere store retail-virksomheder, som placerer deres lager og logistik i Taulov Dry Port til gavn for deres klimaaftryk og for optimering af logistikken.

ADP har nu mere end 90.000 m2 idriftsatte lager- og logistikbygninger, som er stort set fuldt udlejet, og vi er godt på vej med etableringen af det næste store lager- og logistikbyggeri på 60.000 m2.

”Vi har meget høje ambitioner om at realisere vores transformation, og vi har i 2020 i samarbejde med vores joint-venture partner PFA igangsat udviklingen af de næste store lager- og logistikbyggerier i Taulov Dry Port, så vi kan imødekomme efterspørgslen. I ADP har vi igangsat udvidelser af havneinfrastrukturen, arealer til godshåndtering med speciel fokus på container og RO/RO samt udvidet pakhuskapacitet, så Fredericia Havn har kapaciteten til at imødekomme de stigende godsmængder, som allerede nu konsolideres i området. Vi kan allerede i de første måneder af 2021 se, at vores top og bund vækster i markant højere tempo end samme periode sidste år, hvilket giver os store forventninger til 2021”, siger Rune D. Rasmussen, CEO i ADP A/S.

Kilde: ADP


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark