Geodatastyrelsen opruster omkring Grønland

Geodatastyrelsen opruster omkring Grønland
Foto: Geodatastyrelsen.

Tirsdag 4. maj 2021 kl: 13:10


Langt om længe sætter Geodatastyrelsen nu ind med bl.a. en øget digitalisering af søkortene for de grønlandske farvande i forbindelse med omfattende indsats for at øge sejladssikkerheden i farvandene, der oplever en stigende skibstrafik. Det har været længe under vejs.

For et par år siden langede socialdemokratiets daværende Grønlandsordfører ud efter den forsinkede udarbejdelse af digitale søkort over de sydvestgrønlandske farvande, som Danmark ellers havde lovet Grønland for mange år siden.

Nu sætter Geodatastyrelsen imidlertid en række initiativer i værk, der skal øge sejladssikkerheden i farvandene, der oplever en stigende skibstrafik og en tilbagetrækning af isen.

“For at imødegå de arktiske udfordringer har styrelsen således igangsat en effektivisering af nuværende arbejdsgange og systemer gennem en højere grad af digitalisering og en øget anvendelse af teknologi. Det indebærer blandt andet en øget digitalisering af søkort samt et fokus på at indsamle større mængder af dybdedata fra blandt andet satellitter og eksisterende skibstrafik, der kan bruges som input til forbedring og fremstilling af søkort, skriver MMT på Aalborg Universitet i en pressemeddelelse.

“Vi har et mål om at være en datadrevet styrelse, og det kræver en helt ny måde at tænke på, som vi ikke er vant til. Vi beskæftiger os hver dag med dybdedata, som er indsamlet i 1800-tallet, og det er derfor en fast del af vores arbejde at kigge bagud. Men digital transformation kræver, at man i højere grad fokuserer på fremtiden,” siger Belén Jiménez Barón, der er Hydrografisk Surveyor i Geodatastyrelsen, og fortsætter:
 
“Vi skal derfor rette vores blik mod de teknologier, som kan optimere vores processer gennem en mere effektiv dataindsamling og databehandling, så vi kan udarbejde søkort langt hurtigere og billigere, end vi gør i dag.”
 
Geodatastyrelsens vision for fremtidens dybdedataindsamling er at benytte en lang række forskellige indsamlingsmetoder, herunder at tage udgangspunkt i et bredt netværk af fartøjer, der allerede kontinuerligt registrerer informationer om vanddybder i forbindelse med deres normale opgaver på havet.

En effektiv indsamling af detaljerede dybdedata er en vigtig forudsætning for udarbejdelse af dybdemodeller, som kan optimere fremstillingen og opdateringen af søkort i de grønlandske farvande, skriver Geodatastyrelsen.

Helt tilbage i 2008 lovede Danmark, at der inden udgangen af 2018 ville blive udarbejdet 73 nye digitale søkort over de sydvestgrønlandske farvande.

I 2013 gjorde Rigsrevisionen opmærksom på, at Geodatastyrelsen skulle sætte tempoet op, hvis man skulle når at have de grønlandske søkort færdige til tiden.

Men det skete ikke, og i 2019 var blot 34 digitale søkort færdige. Arbejdet var bl.a. blevet forsinket af udflytningen af Geodatastyrelsen til Aalborg i 2015 der medførte, at 14 ud af styrelsens 15 medarbejdere sagde deres stillinger op.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark