Stort potentiale i grønne brændstoffer

Stort potentiale i grønne brændstoffer

Torsdag 15. juli 2021 kl: 10:06


Et nyt innovationsprojekt med i alt 17 partnere fra Danmark og andre europæiske lande skal bringe produktion af bæredygtige brændstoffer til fly og skibe frem til kommercialisering. Projektet faciliteres af Energy Cluster Denmark.

Grundteknologien, hydrothermal liquefaction (HTL), er under demonstration i Norge, og projektet bygger videre herpå ved at fokusere på selve raffineringsprocesserne og de færdige brændstoffer.

Det er Steeper Energy ApS, som er engageret i opførslen af et større HTL-demon- strationsanlæg i Norge til produktion af bio-olie fra restfraktioner fra skovbrug. Virksomheden deltager som teknologileverandør i projektet, som forventes driftsklart senere i 2021.

Adgang til anlægget i Norge gør, at der i konsortiet kan arbejdes med store mængder HTL bio-olie, noget der indtil nu har været en flaskehals for udviklingen. Endvidere arbejder Steeper Energy med raffineringsteknologi rettet mod specielt HTL-olier.

“I en verden med et stort behov for en grøn omstilling i en tung transportindustri, som fortsat anvender flydende brændstof, så er olie fra hydrotermisk liquefaktion og i særdeleshed Steeper Energys Hydrofaction® teknologi et levedygtigt alternativ til de fossile brændstoffer. Det vil komme til at sikre den CO2-reduktion, som der er behov for i den globale transportsektor”, siger Mikael T. Christensen, Vice President, Corporate, Steeper Energy Aps.

“Med den nye teknologi er der et potentiale for at spare over 80 pct. C02”. siger Mikael T. Christensen.

Han forventer, at de første fuldskala-anlæg er klar til produktion om fire-fem år. Derfra skal man også begynde at etablere yderligere nye anlæg for at dække transportsektorens enorme behov.

Innovationsprojektet faciliteres af Energy Cluster Denmark, som sikrer, at hele værdikæden er repræsenteret. Der kan arbejdes målrettet med scenarier og nye forretningsmodeller inden for produktion og distribution af bæredygtige brændstoffer til såvel den maritime sektor som til luftfarten, samt hvordan disse bidrager kvantitativt til de danske klimamål.

“Der er et stort potentiale i at udvikle bæredygtigt brændstof til transportbranchen. Nu handler det først om at identificere de teknologiske udfordringer og barrierer for at få teknologierne på markedet. Og så overvinde barriererne via innovationsprojekter, der leverer konkrete resultater. Den opgave glæder vi os til at løfte – og ikke mindst til at formidle resultaterne fra projektet, så vi kan rejse finansiering til at få løsningerne helt ud på markedet”, siger Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark