Aarhus Havn i markant fremgang

Aarhus Havn i markant fremgang

Tirsdag 18. januar 2022 kl: 08:00


Aarhus Havn oplevede sidste år en markant fremgang, bredt fordelt over samtlige forretningsområder - men især containertrafikken stak af. Den samlede omsætning steg med 889.000 tons gods til mere end 10 millioner tons gods.

”Mens mange andre havne i verden har været belastet af, at de globale forsyningskæder er under pres og godset har hobet sig op med store forsinkelser til følge, har vi her i Aarhus været i stand til at tage skibene ind og ekspedere godset ’in time’. I løbet af året har vi været udfordret af manglende plads flere steder på havnen, men jeg synes, vi har fundet gode løsninger sammen med vores kunder”, siger Thomas Haber Borch, CEO i Aarhus Havn.

En stor del af væksten er båret af containeromsætningen, som steg med 95.000 TEU til i alt 718.000 TEU. Det er en stigning på 15 pct. - efter nogle år hvor containeromsætningen allerede er steget betragteligt. De seneste fem år er omsætningen nu steget med 58 pct.

Thomas Haber Borch er godt tilfreds med udviklingen på bulk-området, selv om stigningerne her er mere beskedne. Til gengæld viste forretningsområdet ”passagerer” en betydelig vækst, og det kan bl.a. forklares med, at pandemien har sat knap så store begrænsninger for rejseaktivitet mellem landsdelene i 2021, som tilfældet var i 2020.

Omsætningen i projektlast er til gengæld mere end fordoblet, men dog på et beskedent niveau, mens ro-ro-området realiserer en vækst lidt over gennemsnittet.

”Og så vil nogle måske undre sig over, at vi har haft fremgang på krydstogt. Det er da også lidt af et kuriosum, idet vi i 2021 havde ét anløb mod nul året før – og derfor fremgang”, siger Thomas Haber Borch.

Aarhus har beslutet at investere i et landstrømsanlæg til krydstogtskibe. Når anlægget står klar i 2023, er krydstogt et forretningsområde, som havnen igen vil satse på.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark