Estech får mio. til skalering af Power-to-X

Estech får mio. til skalering af Power-to-X

Torsdag 20. januar 2022 kl: 13:02


En ny danskudviklet teknologi, der kombinerer CO2-opsamling med fremstilling af brint i en og samme proces baseret på grøn strøm og uden forbrug af varme, har fået tilsagn om 20,6 mio. kr. fra Energistyrelsen til skalering af Power-to-X.

”Vi er stolte over og glade for tilsagnet, som sammen med egne investeringer bidrager til, at vi kan skalere og markedsmodne vores anlæg, der har kørt i over et år nu med særdeles positive resultater”, siger Anders Skibdal, bestyrelsesformand i Estech og CEO i PureteQ Group.

Estech arbejder med forskning og udvikling af miljø- og klimateknologi, og har udviklet en banebrydende ny kombineret teknologi til at indfange CO2 fra røggas, og producere brint på en højeffektiv måde i en og samme proces - alene med anvendelse af grøn energi.

Dermed er selskabet nået langt i bestræbelserne på en realistisk Power-to-X-løsning.

Det fynske selskab har et pilotanlæg i drift hos Vandcenter Syd i Odense, og anlægget har siden januar 2021 fjernet CO2 fra røggas i en industriskorsten og fremstillet brint af meget høj kvalitet. Ambitionen er, at PureteQ/ESTECH har det første kommercielle anlæg med integreret CO2-fangst og produktion af grøn brint klar omkring årsskiftet 2023/24.

Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen har afsat 554 mio. kr. til at medfinansiere udvikling af nye effektive energiteknologier. 28 projekter har opnået støtte, og her er Estech blandt de fem projekter der har opnået størst støtte.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark