Ny bestyrelsesformand i Port of Aalborg

Ny bestyrelsesformand i Port of Aalborg

Mandag 24. januar 2022 kl: 15:02


Lasse Frimand Jensen, 35-årig gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Aalborg, er tiltrådt som ny bestyrelsesformand i Port of Aalborg. Han erstatter formanden gennem de sidste 8 år, borgmester Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune.

”Jeg er meget glad for og stolt over, at bestyrelsen har valgt mig som bestyrelsesformand for Port of Aalborg. Jeg ser frem til at forsætte selskabets ambitiøse kurs sammen med direktionen og havnens dygtige medarbejdere”, siger Lasse Frimand Jensen.

Port of Aalborgs udviklingsstrategi, som Lasse Frimand Jensen nu får det overordnede ansvar for at realisere, indebærer blandt andet målsætningen om at bidrage til at skabe 5.000 nye jobs i Aalborg Kommune frem mod 2030. Og som i sit daglige virke i International House North Denmark kommer den nye bestyrelsesformand også her til at kigge uden for landets grænser.

”Målet om de 5.000 nye jobs skal opnås ved fortsat at investere betragteligt i at gøre det endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Aalborg, så vi dels styrker vækstmulighederne for kommunens eksisterende virksomheder, og dels tiltrækker nye virksomheder. Herunder også internationale virksomheder, der i endnu højere grad end i dag, skal anse Aalborg, som det ideelle sted i Nordeuropa og Skandinavien at etablere nye aktiviteter”, siger Lasse Frimand Jensen.

Port of Aalborg forventer at investere op imod 2 milliarder kroner i perioden 2020-2030, og allerede nu har virksomheden blandt andet igangsat en markant udvidelse af havnens transportcenter. Derudover er den første kajudvidelse i 30 år også ved at blive anlagt.
Investeringer har dog ikke alene til formål at optimere rammerne om kundernes logistik. Lasse Frimand Jensen peger på bæredygtighed og digitalisering som afgørende fokusområder for havnen i de kommende år.

”Coronapandemien har gjort det meget tydeligt, at vi står stærkt inden for digitalisering sammenlignet med havnene i vores nabolande særligt mod syd, og den position skal vi udbygge. Derudover skal vi være verdensmestre i FN’s verdensmål, for der er ingen tvivl om, at bæredygtighed i stigende grad bliver et konkurrenceparameter. Det gælder også den sociale bæredygtighed, hvor vi fx gennem vores engagement i CSR-foreninger som Cool East er med til at gøre det nemmere og mere håndgribeligt for virksomheder at arbejde med CSR til glæde for Aalborg Øst og de øvrige nærområder”, siger Lasse Frimand Jensen.

”Desuden bliver den grønne omstilling et nøgleområde for os på flere niveauer. Vi skal styrke rammerne om virksomheder, der arbejder med grøn energi. Her er vores område i dag via stærke industriklynger og aktører blandt de førende i verden inden for fx test af vindmøllevinger og udvikling af metanolbrændselsceller til bilindustrien. Samtidig skal vi blandt andet via vores stærke logistisk-setup, udviklingen af industrielle symbioser og vores engagement i fx Green Hub Denmark hjælpe virksomheder, der etablerer sig hos os med at forbedre deres grønne bundlinje”.

Kilde: Danske Havne


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark