Nye guidelines for alternative brændstoffer

Nye guidelines for alternative brændstoffer

Fredag 23. september 2022 kl: 12:03


FN’s søfartsorganisation IMO er på vej med en række nye guidelines for brug af alternative brændstoffer. Danske Rederier ser de nye guidelines, der skal hjælpe rederierne, som et vigtigt skridt på vejen mod klimaneutralitet.

”Rederierne har brug for klare regler, før de bygger de skibe, der skal sejle på de nye brændstoffer, og derfor er de nye guidelines er et vigtigt skridt på vejen mod vores mål om at sejle helt klimaneutralt i 2050”, siger Maria Skipper Schwenn, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.

På det netop overståede møde blev man færdige med guidelines for brug af LPG (Liqufied Petroleum Gas) som brændstof på skibene.

Reglerne skal nu godkendes af Marine Safety Committee (MSC) før de kan anvendes. Det forventes at ske på mødet i foråret 2023.

LPG opfattes som et overgangsbrændstof i lighed med LNG (Naturgas) og reglerne for brug af LPG er baseret på reglerne for LNG, som er en del af den såkaldte IGF Kode.

I Danske Rederier har man blikket fast rettet mod færdiggørelsen af guidelines for brugen af brint og ammoniak som brændstoffer til skibene.

”Det er enormt vigtigt, at vi så hurtigt som muligt får helt klare regler for de nye brændstoffer. Udviklingen går så stærkt, at regler enten ikke eksisterer eller ganske enkelt ikke kan følge med teknologien. Reguleringen skal være med til at understøtte overgangen og sikre, at de, der går forrest, ikke risikerer unødvendige benspænd”, siger Maria Skipper Schwenn.

Danske Rederier har en udover målsætningen om klimaneutral skibsfart i 2050 også en målsætning om, at minimum 5 procent af den danske flåde kunne sejle på klima-neutralt brændstof i 2030.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark