Uddybning af skal sikre godstransport

Uddybning af skal sikre godstransport
Foto: Holstebro Struer Havn.

Onsdag 23. november 2022 kl: 09:20


En række kommuner omkring Limfjorden har betalt en forundersøgelse, der efterfølgende gerne skal resultere i en uddybning af Limfjorden på en meter. Det skal ske for at bevare godstrafikken på fjorden. Det anslås, at uddybningen vil koste 33 mio. kr. skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Det er godshavnene i den vestlige del af Limfjorden, der måske nu kommer et skridt nærmere den uddybning af sejlrenden, som de har kæmpet fo i mange år.

Målet er, at skibe på op til fem meters dybgang skal kunne sejle ind i fjorden fra Vesterhavet ved Thyborøn og fortsætte hele vejen til Skive uden at grundstøde, skriver Dagbladet.

Det vil betyde, at fjorden skal uddybes med en meter på de kritiske dele af strækningen, og det anslås at ville koste omkring 33 mio. kr. Foreløbig har kommunerne Struer, Morsø og Skive hver betalt 160.000 kr. til en forundersøgelse, oplyser Meiner Nørgaard, som er 2. viceborgmester i Morsø Kommune (DF) og formand for Sammenslutningen af Vestlige Limfjordshavne til avisen.

“De nuværende skibe, der sejler gods ind til Struer, Nykøbing og Skive, er ved at være udtjente. Hvis vi kan få sejlrenden uddybet, kan man bruge nye skibe af samme type, som sejler på kanalerne i Holland. De er langt mere miljøvenlige og kan transportere dobbelt så meget gods,” forklarer Meiner Nørgaard.

Uddybningen skal være med til at sikre, at mere gods kan flyttes fra vej til sø til gang for klimaet.
Hvis uddybningen skal blive en realitet kræver det dog, at Kystdirektoratet - og dermed staten - vil finansiere de ca. 33 mio. kr. som projektet vil koste.

Kilde: Dagbladet Holstebro Struer.


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark