Forlængerkabel udløste voldsom skibsbrand

Forlængerkabel udløste voldsom skibsbrand
Arkivfoto: Kustbevakningen

Mandag 23. januar 2023 kl: 09:38


Det var efter alt at dømme en lysbue fra en slidt forlængerledning der var årsag til, at der i december 2021 opstod en voldsom brand om bord på bulkcarrieren Almirante Storni, ud for Gøteborg. Det viser den endelige rapport om branden, udfærdiget af den svenske havarikommission.

Bulkcarrieren var kort forinden sejlet gennem dansk farvand, da der den 4. december opstod brand i et af skibets lastrum, der var fyldt med tømmer.

Det tog 10 dage at slukke branden, der blev bekæmpet med vandkanoner fra flere svenske kystvagtskibe, suppleret med brandslukningsudstyr om bord på bugserfartøjer - herunder fra danske Svitzer.

Forlængerkablet blev anvendt til belysning, da skibet inden sejladsen lastede i Orrskär. Ved afsejlingen blev belysningen slukket, men forlængerkablet blev efterladt strømførende.

Den måde skibet var lastet på, bidrog til at branden hurtigt bredte sig, slår havarirapporten fast.

Du kan læse hele rapporten her:

https://www.havkom.se/utredningar/civil-sjoefart/brand-pa-bulkfartyget-almirante-storni-utanfoer-oen-vinga-vaestra-goetalands-laen-1

Redaktionen


< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark