Strandinger og forlis ved Møn

Strandinger og forlis ved Møn

Mandag 6. december 2010 kl: 15:31


Tidligere søfartsjournalist ved Berlingske Tidende, Niels Christiansen, har brugt mange års arbejde med at indsamle oplysninger om søulykker i området omkring Møn fra 1808 til 2000. Resultatet foreligger nu i en meget omfattende bogudgivelse på knapt 400 sider.

Bogens indhold henvender sig til søfartsinteresserede i hele landet og lokalbefolkningen i området omkring Møn.

I dag, hvor skibene har raffinerede navigationsinstrumenter og god maskinkraft sker der et meget begrænset antal søulykker i danske farvande, men her får man indblik i, at sådan var det ikke tidligere.

Ved gennemlæsning af bogen bliver man forbavset over det meget store antal søulykker, der er sket gennem tiderne, selv i et begrænset område som farvandet rundt Møn.

Første del af bogen omtaler Klintholm Redningsstation og Ålebæk Raketstation samt 17 beretninger om enkelt-søulykker. Krigs- og totalforlisulykker og stormfloden den 13. november 1872 omtales særskilt. Bogen bringer kort gennemgang af ca. 1.000 søulykker afsluttende med register over skibsnavne.

Bogen kan købes i bogbutikker på Møn og omegn eller på Marstal Søfartsmuseum .www.marmus.dk for kr. 299,00

Kilde: Marstal Søfartsmuseum


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark