Klik venligst
danskerederier.gif

EU-dom kan stoppe Femern-tunnel

EU-dom kan stoppe Femern-tunnel

Torsdag 13. december 2018 kl: 16:00


EU-domstolen har i dag annulleret den godkendelse af Femern-forbindelsens finansieringsmodel, som EU-kommissionen pressede igennem i 2015. Uden en godkendt finansieringsmodel for Femern-tunnelen er projektet reelt stoppet. Scandlines og andre har nemlig fået medhold i sin appelsag.

”Vi er tilfredse med EU-domstolens afgørelse. Godkendelsen af statsstøttemodellen er nu annulleret og Femern-projektet dermed stoppet. Vi er ikke imod en Femern-forbindelse, der etableres med statsstøtte. Statsstøtte er måske nødvendig for at gennemføre så store projekter. Vi forventer imidlertid transparens og fair konkurrence. Derfor må støtten defineres præcist og realistisk, og den skal være baseret på konsistente antagelser og være sikret mod misbrug,” siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

Da EU-kommissionen i juli 2015 pressede en godkendelse af Femern-projektets finansieringsmodel igennem, skete det uden at have åbnet en formel procedure og dermed uden at inddrage de private og offentlige virksomheder – herunder Scandlines – som havde klaget over modellen.

”Det er afgørende for os, at tunnelen ikke efter behag kan bruge statskassen til at udøve skatteyderfinansieret prispres, når trafikmængderne ikke lever op til de optimistiske prognoser, og færgerne viser sig at være konkurrencedygtige. For Kommissionen er det kort sagt en ’ommer’ med tre års forsinkelse, men bedre sent end aldrig, selv om det er tankevækkende, at vi som privat virksomhed skal bruge tid og penge på at få EU-kommissionen til at følge gældende regler,” siger Søren Poulsgaard Jensen.

Sammen med en af de øvrige klagere valgte Scandlines at appellere EU’s godkendelse til EU-domstolen for at få domstolens ord for, at EU-kommissionen skal åbne en reel statsstøttesag og gennemføre en korrekt juridisk behandling og vurdering af sagen. EU-domstolen har nu givet klagerne medhold.

Ud over den mangelfulde realitetsbehandling var det en stærkt medvirkende årsag til Scandlines’ appel, at Kommissionen efter den danske stats ønske godkendte mindst 55 års statsstøtte, hvilket i realiteten er et tilsagn om tidsubegrænset statsstøtte til det stærkt risikobetonede projekt.

Denne uhørt lange og ubestemte periode står i skærende kontrast til den tilbagebetalingstid, nemlig 36 år, som Femern A/S og den danske stat opererer med nationalt, når projektets solide karakter fremhæves, og den samfundsmæssige værdi af Femern-investeringen skal opgøres for at legitimere projektet.

”Systemet har i årevis udvist magtarrogance i forsøget på at tromle en Femern-godkendelse igennem, både i Danmark og i Tyskland med henvisning til, at det var ’politisk ønskeligt’. EU-Kommissionens forsøg på at anvende samme metoder har nu med EU-dDomstolens afgørelse fået en klokkeklar besked om, at lov er lov, og at regler skal følges. Det er både jeg og mine mange medarbejdere glade for,” siger Søren Poulsgaard Jensen.

Oprindeligt var planen, at Femerntunnellen skulle være færdig i 2018. Foreløbig ser det ud til, at det tidligst bliver i 2028, altså 10 år senere. Der verserer dog flere retssager i Tyskland, som måske kan betyde yderligere forsinkelse.

I denne uge kom det så frem, at vej - og jernbaneforbindelserne på tysk side ville kunne koste op mod 30 milliarder kroner mere end tidligere anslået, fordi dele af den nuværende infrastruktur ikke vil kunne klare den større trafikbelastning.

Foreløbig har projektet kostet de danske skatteydere omkring 13 milliarder kroner til diverse forundersøgelser, godkendelser, projektering, analyser samt anlægsarbejder på land i forventning om, at tunnelen bliver en realitet.

Kilde: Scandlines og Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime DanmarkSeneste nyt

- 600.000 containere snart on-line
- USA: International koalition nødvendig
- Besætning hjemme eller ombord igen
- Gigantisk kokain last afsløret på MSC-skib
- ICS vil tage yderligere klima skridt
- DFDS vil ikke blot være mellemmand
- Fredriksens Flex LNG noteret på NYSE
- Nye billeder af angrebet offentliggjort
- Skibsofficerer anholdt for brandstiftelse
- DFDS præsenterer ambitiøs vækstplan
- Banker på vej med klimakrav til rederier
- Nu skal Thorco-vrag bjærges


Dagens mest læste

- Vanvittigt: Malerarbejde på sejlende skib
- Gigantisk kokain last afsløret på MSC-skib
- Gigant napper to platforme på en uge
- DFDS vil ikke blot være mellemmand
- Besætning hjemme eller ombord igen


Ugens mest læste

- Video af de sidste minutter inden kollision
- Sjælden set vanvidssejlads i Miami
- Containerskib kolliderer med tanker
- Vanvittigt: Malerarbejde på sejlende skib
- Besætningen så “flyvende objekter”
- Omfattende skader på Frontline tanker
- Fragtskib solidt plantet på klippegrund
- Skibsofficerer anholdt for brandstiftelse
- USA: Video viser at Iran stod bag angreb
- To skibe i brand - måske ramt af torpedoer
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst