Klik venligst
danskerederier.gif

Svendborg Søfartsskole sikrer uddannelse

Svendborg Søfartsskole sikrer uddannelse
Foto: Svendborg Søfartsskole

Mandag 20. december 2021 kl: 11:00


Stor glæde i Svendborg - efter en 3-årig prøveperiode, er det nu lykkedes for Svendborg Søfartsskole at få en permanent tilladelse halet ombord til at udbyde den befarne skibsassistentuddannelse (også kaldet den afsluttende del af GMU).

Nye uddannelsesudbud er ikke en hverdagshændelse på Svendborg Søfartsskole. Ikke siden tilblivelsen af HF-Søfartsuddannelsen i 1998, har skolen stået i den situation at skulle starte en ny uddannelse op. På trods af flere henvendelser til myndighederne gennem årene vedrørende en mulig opstart af den befarne skibsassistentuddannelse er alle disse blevet afvist indtil for 3 år siden.

I tilladelsen fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står der nævnt, at en lille maritim uddannelsesinstitution som Svendborg Søfartsskole vil blive styrket ved at få en bredere uddannelsesportefølje. Det nævnes desuden, at forsøgsudbuddet har udviklet sig godt i forsøgsperioden med et stigende antal elever. Der har desuden været tale om et lavt frafald og ledighed. Det vurderes, at skoleskibenes dobbelttogter kun vil øge tilgangen til uddannelsen yderligere. Endelig konkluderes det af Styrelsen, at det nye udbud i Svendborg ikke alene har været årsag til et svingende optag hos anden udbyder.

Ved ansøgningen om den nye uddannelse meldte Svendborg Søfartsskole ud, at der var behov for en kvalitetsgennemgang af uddannelsen til befaren skibsassistent. Skolen pegede direkte på forskellige indsatsområder, som både ville komme eleven, men i særdeleshed også erhvervet til gode. Ligeledes inviterede Svendborg Søfartsskole til et samarbejde med anden udbyder omkring udvikling og kvalitetsoptimering. Arbejdet med dette er nu afsluttet og har medført en ny bekendtgørelse for den grundlæggende maritime uddannelse (GMU). Svendborg Søfartsskole ønsker dog løbende at udvikle og tilpasse uddannelsen i takt med erhvervets ønsker og behov, for at få rederne til at prioritere de danske skibsassistenter som det naturlige 1. valg.

Det Blå Danmark har i øjeblikket et enormt behov for at få tilført arbejdskraft. Rekruttering og grundlæggende uddannelse er meget vigtige brikker i denne proces. Ligeledes er det vigtigt at få alle talenter i spil. Svendborg Søfartsskole har med glæde konstateret, at en stigende del af eleverne på den befarne skibsassistentuddannelse har været kvinder, hvilket kunne tyde på, at Danske Rederiers store indsats for ”More Women at Sea” har kastet frugter af sig.

Uddannelses- og Forskningsminister Jesper Petersen har for ganske nyligt efterspurgt at få oplyst de knaster, som der måtte være i det maritime uddannelsessystem og som vanskeliggør det for elever/studerende at videreuddanne sig såvel i det maritime som i det ikke-maritime system. Det er Svendborg Søfartsskoles håb, at dette vil gøre det lettere for de befarne skibsassistenter at videreuddanne sig indenfor f.eks. maskinmesterområdet.

For 3 år siden lavede Svendborg Søfartsskole en behovsanalyse blandt egne ubefarne elever for at få viden om, hvor mange af disse, som ville være interesseret i at læse videre til befaren skibsassistent, hvis uddannelsen permanent kom til at ligge i Svendborg. Hele 80% af eleverne meldte positivt tilbage på dette. Skolen har gennem årene i sammenhæng med dette set mange tidligere elever vende tilbage, men er samtidigt overrasket over, hvor mange andre elever fra såvel sejlende som landbaserede maritime uddannelsesinstitutioner, der har søgt mod uddannelsen i Svendborg.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark



Seneste nyt

- Maritim Analyse: Der er rift om de unge
- Ny branchedirektør i DI Transport
- Niels Brock søsætter ny shippinglinje
- DanPilot er fortsat til stede i Grønland
- Det nye SIMAC rejser sig i Svendborg
- Den Danske Maritime Fond støtter startups
- Danske Maritime i nyt grønt samarbejde
- Danske Rederier udpeger ny chef i Bruxelles
- USTC ekspanderer på ny indenfor logistik
- EU og Storbritannien aftaler fiskekvoter
- Arctic Consensus lukker ved årsskiftet
- Svendborg Søfartsskole sikrer uddannelse


Dagens mest læste

- Lønninger til kinesiske søfolk er eksploderet
- APM Terminals Aarhus udvider kølekapacitet
- Maritim Analyse: Der er rift om de unge
- Hafnia i gigantisk opkøb af tankskibe
- Tyske værfter i fare for at lukke


Ugens mest læste

- Kæmpe havvindmølle væltet syd for Lolland
- Triton får tæsk af meterhøje bølger
- Slut med øhop med katamaranen Seahawk
- DFDS indstiller godsrute over Kanalen
- Welltec-stifter Jørgen Hallundbæk død
- 10 m vanddybde i indsejlingen til Thyborøn
- 10-året for Costa Concordia markeret
- Nuyina ankommet til Casey research station
- Stort hollandsk krigsskib nu i Østersøen
- Ny rekord for fuldautomatisk sejlads
Klik venligst
Klik venligst