Christiansborg høring om landevejsprincip

Fredag 10. februar 2017 kl: 11:51

Christiansborg høring om landevejsprincip
Folketingsudvalget for Landdistrikter og Øer har indkaldt til en høring på Christiansborg om Landevejsprincippet den 22. februar. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl og formand for Færgesekretariatets Styregruppe, Michel van der Linden, er blandt oplægsholderne.

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer holder den 22. februar kl. 13 - 16 åben høring om tilskud til nedsættelse af færgetakster til og fra øer og effekter heraf. Høringen finder sted i Landstingssalen.

Høringen vil belyse anvendelsen og effekterne af tilskudsordningen til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer mv. til og fra visse øer, som trådte i kraft den 1. august 2016, og hvordan ordningen har virket i praksis.

Udvalget ønsker med høringen at spørge til overvejelser om og synspunkter på tilskudsordningen, herunder tilskudsperioden, typer af befordring omfattet af ordningen, fordelingsnøglen, administrationen af ordningen m.m.

Udvalget spørger til fremadrettede ønsker til og forslag til ændringer af tilskudsordningen bl.a. i lyset af Finanslovsaftalen for 2017, som lægger op til en udvidelsen af landevejsprincippet og skuldersæsonen.

Udvalget ønsker tillige belyst, hvordan ordningen om tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer har virket i praksis.

Der vil til høringen være oplæg af:

Simon Emil Ammitzbøl (LA), økonomi - og indenrigsminister
Tobias Birch Johansen (V), borgmester, Læsø Kommune
Marcel Meijer (S), borgmester, Samsø Kommune
Christian Thygesen (V), borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (Bjørnø, Lyø og Avernakø)
Connie Hansen, formand, Aarø Beboerforening
Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
Michel van der Linden, formand for Færgesekretariatets Styregruppe (direktør i Kalundborg Kommune)

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig (også for pressen). Tilmelding skal ske senest tirsdag den 21. februar kl. 12. Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet.

Tilmeld dig HER

Kilde: Færgesekretariatets nyhedsbrev


Martin Uhlenfeldt

Copyright © Maritime Danmark. Alle artikler, fotos og øvrige illustrationer, der er på disse sider, stammer fra Maritime Danmark. Artikler, fotos og øvrige illustrationer er beskyttet af de ophavsretslige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden tilladelse.