Aalborg Havn storleverandør af jobs

Aalborg Havn storleverandør af jobs

Lørdag 19. august 2017 kl: 09:00


Over 12.000 personer i Aalborg Kommune arbejder ifølge en ny undersøgelse enten direkte for Aalborg Havn, eller har jobs der er er i forbindelse med eller afledt af havnens aktiviteter. Det svarer til 11,3 procent af kommunens borgere.

Den nye oplandsanalyse, der er foretaget af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning for Danske Havne, viser sammenhængen mellem de aktiviteter, som havnen i 2016 havde over kaj, og indkomstdannelsen.

I en tilsvarende undersøgelse i 2014 lå antallet af personer der var i job på grund af Aalborg Havn på 9.145 personer, så der er sket en markant stigning.

”Vi har et stort ansvar som regional vækstmotor nu og i fremtiden, og det ansvar tager vi naturligvis meget alvorligt”, siger borgmester og bestyrelsesformand i Aalborg Havn A/S, Thomas Kastrup-Larsen.

Aktiviteterne på Aalborg Havn resulterer ifølge undersøgelsen i en værdiskabelse, der giver en lokal- og regionaløkonomisk værditilvækst på 7.928 mio. kroner. Det svarer til en andel på 13,3 procent af den samlede værditilvækst i Aalborg Kommune.

Aalborg Havns beskæftigelsesvirkninger og værditilvækst er grundlag for et skatteprovenu (indkomsts-, virksomhedsskatter, moms etc.) på 2.296 mio. kroner. Det udgør 8,9 procent af det samlede skatteprovenu for Aalborg Kommune.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark