Hvordan overlever man dårlig bunkers?

Hvordan overlever man dårlig bunkers?

Tirsdag 16. oktober 2018 kl: 11:48


Danske Rederier lagde for nylig hus til et seminar om et både aktuelt og problematisk område, nemlig dårlig bunkers og håndteringen af det. Her deltog rederier, leverandører, forsikringsselskaber og advokater for at udveksle informationer og viden.

”Valg af leverandør er afgørende for rederens mulighed for at forfølge et erstatningskrav. Hvis leverandøren er ubemidlet og ikke har en ansvarsforsikring, vil det være svært at komme i mål et erstatningskrav. Det et også vigtigt at sikre sig, at kontrakten peger på, at tvister løses i et land, hvor domstolene er uvildige og gennemskuelige,” siger Henriette Ingvardsen, erhvervsjuridisk chef i Danske Rederier.

På seminaret, hvor eksperter fra Hafnia Law, Lauritzen og Dan-Bunkering drøftede problemstillingen, deltog rederier, leverandører og forsikringsselskaber. Bevis for dårlig bunkers er nemlig én af branchens største udfordringer, og her kan alle berørte parter med fordel udveksle informationer og viden.

Et væsentligt punkt er dokumentation. Hvis rederne kan dokumentere, at olien leveret fra samme leveringsskib har forvoldt problemer hos en række forskellige rederier, vil det i sig selv udgøre et sandsynlighedsbevis for, at olien er kilden til problemerne.

Flere rederier har oplevet problemer med bunkers, som er leveret i Houston, Panama og senere i Singapore. Selom det ikke er alle skibe, der oplever problemer, lader det til, at de skibe, som har haft problemer med dårlig bunkers, har oplevet nogenlunde det samme – herunder tilstoppede filtre.

På denne baggrund pegede advokat Mathias Steinø fra Hafnia Law på en række forhold, som rederierne skal være opmærksomme på, når de skal sikre sig erstatningskrav mod leverandører.

•Bevissikring er afgørende for et succesfuldt erstatningskrav. Det er vigtigt at invitere alle parter til surveys, gemme motordele som udskiftes, sikre fotodokumentation og udarbejde omhyggelige registreringer i maskinlog.

•Placeringen af olien på skibet bør noteres, og der bør laves en oversigt over seneste bunkringer til samme tank, som den potentielt skadelige bunkers er leveret til.

•Et skarpt fokus på tidsfrister for reklamation over for leverandører er nødvendigt. Leverandørerne vil ofte kunne afvise krav på grund af overskridelse af aftalte reklamationsfrister, selvom meget korte frister efter nogle landes ret vil kunne tilsidesættes.

•Karakteren af de komponenter der har været fundet i bunkers i den seneste periode danner ikke et entydigt billede af oliens kvalitet. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken version af ISO-specifikationen 8217, der er aftalt mellem parterne.

Det kan efter omstændighederne have betydning for, om den leverede bunkers anses for at opfylde kontrakten eller ej.

Kilde: Danske Rederier


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark