Fejl sender miljøskibe i nyt udbud

Fejl sender miljøskibe i nyt udbud
Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis.

Mandag 10. februar 2020 kl: 13:55


Ombygningen af miljøskibene Sif og Frigg skal sendes i udbud igen, fordi Kammeradvokaten ikke har gjort sit arbejde godt nok ved udformningen af det første udbudsmateriale. Det betyder, at ombygningen af de to skibe forsinkes med cirka et halvt år, skriver Miljøstyrelsen.

Fejlen består i, at der i det oprindelige udbudsmateriale er stillet krav om en uhensigtsmæssig høj økonomisk garantistillelse fra skibsværftet i forbindelse med ombygning. En fejl som ærgrer vicedirektør i Miljøstyrelsen Lars Møller Christiansen.

“Det er meget beklageligt, at det ikke er lykkedes at indgå aftale om ombygning af skibene, og at vi derfor skal ud i genudbud. Men vi må henholde os til, at Kammeradvokaten konkluderer, at der for nuværende desværre ikke er andre juridisk holdbare alternativer end at gå i genudbud,” siger han.

Kammeradvokaten har erkendt og beklaget fejlen og rådet Miljøstyrelsen til at aflyse det igangværende udbud. Kammeradvokaten har samtidig tilbudt at levere juridisk bistand uden beregning i forbindelse med et genudbud.

Miljøstyrelsen vil nu arbejde på at få gennemført udbuddet så hurtigt så muligt, så de to skibe kan blive ombygget og igen komme på havet.

Kilde: Miljøstyrelsen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark