Danske Maritime i voldsom kritik af udbud

Danske Maritime i voldsom kritik af udbud
Arkivfoto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis.

Tirsdag 11. februar 2020 kl: 08:00


Miljøministeriets beslutning om at sende ombygningen af to miljøskibe i nyt udbud, fordi Kammeradvokaten havde begået fejl i det første udbudsmateriale, møder voldsom modstand i Danske Maritime. Udbuddet var vundet af Jobi Værft og det bør fastholdes, mener Jenny Braat, adm.dir. i Danske Maritime.

“Nok er nok. Enten må ministeren tildele kontrakten på det foreliggende grundlag, eller også må projektet droppes, og de involverede værfter kompenseres for deres tab og spildte arbejde,” fastslår direktøren i Danske Maritime, Jenny Braat.

Hun kalder det “helt uacceptabelt”, at danske værfter igen bekoster et tilbud på en opgave, som af formelle grunde tages af bordet i sidste øjeblik”.

Miljøministeriet meddelte i går, at udbuddet på ombygningen af de to miljøskibe Sif og Frigg skal gå om, fordi Kammeradvokaten har begået en fejl i det første udbudsmateriale ved at kræve en uhensigtsmæssig høj garantistillelse fra skibsværftets side.

De to skibe blev indkøbt i 2015 af Miljøstyrelsen og skulle bygges om for at kunne tjene som miljøskibe. Men det er af forskellige årsager endnu ikke sket.

“Sagen har nu kørt i så mange år og med så mange fejl, at det er på tide at få den afsluttet. Kammeradvokaten har været involveret fra starten, og det har i høj grad været hans fejlbehæftede rådgivning, der har styret forløbene. Dette har kostet danske værfter og den danske stat væsentlige beløb og meget spildt arbejde,” siger Jenny Braat.


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark