Minister misinformerer i udbudssag

Minister misinformerer i udbudssag
Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden, Fyns Amts Avis.

Tirsdag 11. februar 2020 kl: 13:50


Danske Maritimes direktør, Jenny Braat, angriber Miljø- og Fødevareministeriets redegørelse i sagen om udbuddet af ombygningen af to miljøskibe for at være “faktuel forkert”. Ifølge advokaten for Jobi Værft har ministeren misinformeret Folketinget om årsagen til værftets afvisning af en garantistillelse.

Ministeriet skriver i sin redegørelse, at Jobi Værft i Strandby havde fået godkendt sit bud på ombygningen af de to miljøskibe Sif og Frigg den 24. januar i år, men at Jobi Værft den 30. januar ifølge Miljøministeriets orientering om sagen meddelte Kammeradvokaten, “at værftet ikke ser sig i stand til at opfylde betingelserne vedr. den i kontrakten forudsatte betalingsplan og garantistillelse.”

Derfor var der ikke “et juridisk holdbart grundlag for at indgå aftalen om ombygningen,” skriver ministeriet.

Jens Stadum, der er advokat og formand for bestyrelsen i Jobi Værft siger, at dette er en faktuel forkert oplysning.

Han drøftede ultimo januar 2020 kontraktens garantikrav med Kammeradvokatens repræsentant, og han henstillede til et andet garantiforløb, da Jobi Værft p.t. ikke havde accept fra værftets bank på etableringen af de i kontrakten forudsatte garantier.

“Jeg meddelte dog Kammeradvokatens repræsentant et par dage efter, at der nu var afholdt møde i værftets bank, og den nødvendige finansieringspakke ville blive positivt indstillet til bankens kreditkomite. Samtidig drøftedes selve afleveringsgarantien, som ikke er omtalt i kontrakten og ikke er en del af denne. Denne ville Kammeradvokatens repræsentant vende tilbage til. Det har han så gjort ved at erkende, at det er en fejl at denne garanti er nævnt som bilag i kontrakten, den burde ikke have været der og derfor vælges det nu at lade udbuddet gå om,” siger Jens Stadum.

“Dette er den egentlige, rigtige begrundelse for at udbuddet går om, - altså forhold der ikke vedrører Jobi Værft A/S, og derfor er orienteringen til Folketinget fra Miljøministeriet ikke korrekt,” fastslår han overfor Maritime Danmark.

Og ikke - som Miljø- og Fødevarerministeriet skrev i en orientering til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 10. februar, "at værftet ikke ser sig i stand til at opfylde betingelserne vedr. den i kontrakten forudsatte betalingsplan og garantistillelse.”

“Og det har jeg gjort Kammeradvokaten opmærksom på,” siger han.

Jobi Værft havde nemlig - i modsætning til , hvad ministeriet skriver – positiv forventning om accept af de vilkår for betalinger og garantistillelse, der var omfattet af kontrakten.

Jenny Braat, der er direktør for Danske Maritime, er stærkt utilfreds med forløbet:
“Kammeradvokaten har været involveret fra starten, og det har i høj grad været hans fejlbehæftede rådgivning, der har styret forløbene. Dette har kostet danske værfter og den danske stat væsentlige beløb og meget spildt arbejde, siger hun og fortsætter:

“Der gøres i Miljøministeriets redegørelse i sagen et forsøg på at lægge ansvaret over på det bydende værft, men ifølge Danske Maritimes oplysninger er det faktuel forkert, at værftet skulle have set sig ude af stand til at opfylde betingelserne, som beskrevet i redegørelsen. Tværtimod fik værftet besked fra Kammeradvokaten om, at bilaget om en bankgaranti var en fejl, som værftet derfor ikke behøvede at opfylde”.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark