Anvendt forskning stor fordel for branchen

Anvendt forskning stor fordel for branchen

Lørdag 7. november 2020 kl: 08:00


Damvad Analytics har færdiggjort en rapport for Danske Maritime om anvendt forskning i den danske maritime sektor der viser, at et stærkt samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner giver en lang række positive effekter.

“Rapporten illustrerer tydeligt, hvor megen banebrydende forskning virksomhederne leverer og vigtigheden af, at offentlige forskningsinstanser understøtter denne udvikling på en god facon. Ser vi på grøn omstilling af skibsfarten, foregår der særligt i den maritime industri utrolig megen forskning, udvikling og innovation, og hvis det offentlige spiller med, styrker det branchens mulighed for at klare sig igennem coronakrisen og komme videre som en af de fortsat dygtigste maritime industrier i verden”, siger Jenny Braat, adm. direktør hos Danske Maritime.

Rapporten, som er støttet af Den Danske Maritime Fond, viser at:

• Små og store virksomheder oplever stor værdi i at møde nye samarbejdspartnere. Forskningssamarbejder er en god platform for nye netværksrelationer. Samarbejderne giver de store virksomheder adgang til input fra de mindre virksomheder og mulighed for at få indblik i, hvilken udvikling der er i gang i ”undergrunden” af branchen. De mindre virksomheder får adgang til dele af branchen, hvor det er svært at komme igennem, og de får relationer og erfaringer, som de kan trække på i deres videre udvikling.

• Forskningssamarbejder giver mulighed for at demonstrere den gode business case. Ofte vil det være svært at færdigudvikle og sælge en ny løsning uden at demonstrere den i praksis. Gennem de anvendte forskningssamarbejder får både store og små virksomheder mulighed for at påvise den gode business case for deres produkt, hvilket gør det nemmere at tiltrække investorer – noget der særligt er en udfordring for SMV’erne.

• Forskningsinstitutionerne arbejder med en systematik og dybde, som virksomhederne kan have stor gavn af. Virksomhederne, uanset størrelse, oplever det som en berigelse at arbejde med forskningsinstitutionerne, fordi de kan se tingene fra et andet perspektiv, og går mere i dybden med detaljer, der hurtigt kan overses i en travl virksomhed. Forskningsinstitutionerne bidrager med en systematik og grundighed, der gør det muligt at udfordre virksomhedernes praksis og udvikling. Derudover bruger mange af virksomhederne samarbejderne som en rekrutteringsplatform, der giver adgang til nyuddannede med erfaring og kompetencer inden for den maritime branche.

“Jeg håber at man også fra politisk side vil bide mærke i denne analyse, som med al tydelighed viser den synergi, man kan opnå ved at afprøve ting i praksis i samspil med den viden og kunnen, som forsknings- og uddannelsesinstitutionerne har. Noget af det, som både de deltagende virksomheder og vidensinstitutioner efterspørger, er en klar forskningsstrategi for Det Blå Danmark. Derigennem kan vi få kortlagt de danske styrkepositioner og de områder, hvor det giver mest mening at investere og forske. Nu har vi fået illustreret, at anvendt forskning har en tydeligt positiv effekt for de involverede parter. Nu venter næste skridt – nemlig både at sikre flere midler til anvendt forskning og sikre, at forskningen skaber størst mulig effekt for dansk økonomi, dansk konkurrenceevne, danske arbejdspladser og for at skabe forskningsmiljøer i verdensklasse”, siger Jenny Braat.

Læs den samlede analyse af anvendt forskning i den maritime sektor HER

Kilde: Danske Maritime


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark