Søfartsstyrelsen sender havplan i høring

Søfartsstyrelsen sender havplan i høring
Foto: Søfartsstyrelsen

Torsdag 1. april 2021 kl: 09:00


For første gang nogensinde skal der indføres en samlet havplan for Danmark, der skal sikre en helhedsorienteret planlægning af det samlede danske havareal i de kommende ti år. Forslaget er udarbejde i et bredt samarbejde mellem otte forskellige ministerier. Nu sendes det i offentlig høring.

“Det er en historisk plan for havet, som nu er sendt i seks måneders høring. Danmark har aldrig før haft en samlet plan for, hvordan vi bedst kan anvende de mange muligheder, der er på havet,” skriver Søfartsstyrelsen i en pressemeddelse om den seks måneder lange, offentlige høring, som forslag nu skal igennem.

Planen afbalancerer en lang række hensyn, der omfatter såvel de aktører, der har deres udkomme fra havet, som de rekreative muligheder, turismen og selvfølgelig beskyttelsen af særlige havområder.

“Det gælder bl.a. områder, der er udpeget som Natura 2000-områder, havstrategiområder, natur- og vildtreservater og fredede områder. Samlet set dækker arealer udlagt i havplanen til naturformål cirka 30 pct. af Danmarks havareal,” skriver Søfartsstyrelsen.

Samtidig understøtter Havplanen målet om at reducere den danske CO2-udledning markant inden 2030. En væsentlig del af havarealet er udlagt til kommende havvindmølleparker og energiøer, fremgår det af planen.

Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Klima, Energi og Forsyningsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Indenrigs- og Boligministeriet, Kulturministeriet, Miljøministeriet og Transportministeriet.

Læs mere om havplanen HER.


Kilde: Søfartsstyrelsen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark