Danmark tætter på klimamål end før antaget

Danmark tætter på klimamål end før antaget
Dan Jørgensen glæder sig over, at Danmark er tættere på 70 pct. målet end tidligere antaget. Foto: Klimaministeriet.

Mandag 26. april 2021 kl: 09:52


Danmarks klimalov skal levere en 70 pct. reduktion af CO2-udledningerne i 2030 sammenlignet med 1990 og vejen til målet er kortere end hidtil antaget, viser Energistyrelsens nye Klimastatus og -fremskrivning, der inkluderer de nyeste klimatiltag fra 2020.

Den maritime industri og danske rederier har forlængst sat kurs mod en mere klimavenlig fremtid, og nu viser Energistyrelsens redegørelse, at de samlede grønne politiske aftaler har bidraget til at gøre vejen til 70 pct. målet væsentlig kortere.

I løbet af det forgangne år er den såkaldte manko – altså de antal tons CO2, der skal reduceres med i 2030 – faldet med 40 procent fra 20 mio. tons til 11,8 mio. tons, ifølge Energistyrelsens nye fremskrivning.

”Vi er kommet langt på bare ét år og vi er kommet længere end først antaget. Det er godt nyt – ikke mindst for klimaet. Bredt samarbejde i Folketinget har skabt et solidt grundlag. Det betyder ikke, at vi hviler på laurbærerne. Vi arbejder videre for at finde reduktioner på vej mod et klimaneutralt samfund. Det er ikke nogen let opgave, og derfor er vi også allerede nu ved at se på, hvordan vi kan finde yderligere reduktioner”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

De forventede udledninger i 2030 er reduceret med 8,2 mio. tons CO2 siden sidste års fremskrivning. Det er en reduktion, som stort set svarer til den årlige CO2-udledning fra alle danske person- og varebiler, skriver Klima-, Energi, og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Og det er næsten to mio. tons mere end forventet i forhold til de seneste offentliggjorte tal i Redegørelse for klimaeffekter i december 2020.

“At den grønne omstilling har fået yderligere fart, skyldes især, at gassen i Danmark bliver markant grønnere, fordi der bliver produceret mere biogas, blandt andet som følge af politisk prioritering af området. En mindre del af reduktionen skyldes desuden en teknisk nedjustering af den forventede udledning fra blandt andet lavbundsjorder samt færre forventede udledninger fra el-og varmeproduktion,” skriver ministeriet.

Kilde: Klima-, Energi, og Forsyningsministeriet


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark