Grøn biometanol fabrik på Vordingborg Havn

Grøn biometanol fabrik på Vordingborg Havn
Den kommende biofuelfabrik på Vordingborg Havn ventes at skabe 25 fuldtidsstillinger. Ill. Vordingborg Biofuel.

Tirsdag 8. juni 2021 kl: 08:00


Vordingborg Biofuel ApS lancerer nu planer om et grønt metanol anlæg til 2 mia. kr., der skal bygges på Vordingborg Havn. Anlægget skal producere op til 300.000 tons flydende grønt brændstof om året til bl.a. skibsfart, fly og vejtransport.

Vordingborg Biofuel ApS vil i Vordingborg opføre et af verdens største biometanolanlæg der kan producere op til 200.000 tons biometanol årligt samt et power-to-X anlæg der kan producere yderligere 100.000 tons emetanol om året. Som råvare til brug for fremstillingen af biometanol skal der udelukkende anvendes halm.

Halmen omdannes gennem et biofermenteringsanlæg til biogas, der så konverteres til biometanol. Til hele processen bruges hovedsageligt grøn strøm.

Produktionen af ca. 200.000 tons biometanol og ca. 100.000 tons e-metanol vil medføre en forventet årlig CO2-reduktion på ca. 850.000 tons CO2, hvilket svarer til ca. 7% af den danske transportsektors årlige CO2-udledning.

Vordingborg Havn er valgt, da der generelt er gode betingelser for et projekt af denne størrelse. Der er god infrastruktur og havnen er af en størrelse, så den grønne metanol nemt kan afskibes med store tankskibe.

Derudover er der store landbrugsområder og kornproducenter i lokalområdet, så transportafstanden af halm til anlægget vil være minimal. Endelig har Vordingborg Kommune og Vordingborg Havn en stærk grøn profil og vision om grøn omstilling samt udvikling af havnen, der gør det til et ideelt sted for placering af anlægget, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Vordingborg Biofuel påregner at indsende VVM ansøgning i løbet af sommeren 2021, og såfremt alle godkendelser opnås, forventes anlægget at stå færdigt ved udgangen af 2024. Anlægsinvesteringen forventes at blive ca. 2 mia. kr.

Kilde: Vordingborg Biofuel.


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark