Danmark øger sikkerheden i Guineabugten

Danmark øger sikkerheden i Guineabugten

Torsdag 7. oktober 2021 kl: 15:02


I november udsender Danmark en fregat til Guineabugten for at forbedre sikkerheden til søs i internationalt farvand og imødegå piratangreb. Samtidig bidrager Forsvarets med træning og rådgivning til kyststaterne i Guineabugten, så de i fremtiden bedre selv kan varetage sikkerheden.

Guineabugten er et af de mest risikofyldte områder at færdes i for civil søfart. I 2020 foregik omkring 40 pct. af verdens samlede antal piratangreb og væbnet røveri til søs i landene omkring Guineabugten.

Det bliver fregatten Esbern Snare der skal operere i Guineabugten fra november 2021 og fem måneder. Fregatten medbringer en helikopter og en maritim indsatsstyrke. Den samlede besætning vil er på godt 175 personer

Esbern Snare vil operere under national dansk kommando og skal skabe mere sikre forhold for skibsfarten i internationalt farvand, herunder undsætning af skibe, der er udsat for kapringsforsøg.

Operationsområdet vil være internationalt farvand (åbent hav og eksklusiv økonomisk zone) i Guineabugten.

En del af piratangrebene i Guineabugten foregår i kyststaternes territorialfarvand, hvor udenlandske flådefartøjer ikke har bemyndigelse til at operere uden tilladelse fra kyststaterne, hvilket betyder, at kyststaternes militære styrker har en central rolle i kampen mod pirateriet.

På sigt er det også en målsætning, at kyststaterne i højere grad selv kan opretholde den maritime sikkerhed i regionen. Derfor er kapacitetsopbygningsaktiviteterne, der er finansieret via Freds- og Stabiliseringsfonden, en vigtig del af Forsvarets indsats i Guineabugten.

I gennemsnit sejler op mod 40 danskopererede skibe gennem Guineabugten på daglig basis, og de transporterer gods for næsten 10 milliarder kr. om året.

Kilde: Forsvaret


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark