Esvagt holder museumskutter sejlende

Esvagt holder museumskutter sejlende
Foto: Esvagt

Fredag 12. november 2021 kl: 11:30


Esvagt, rederiets seniorklub og Fiskeri- og Søfartsmuseet har indledt et samarbejde om at holde museumskutteren E1 sejlende. Fiskekutteren er et særdeles populært trækplaster for museet, men er samtidig også en krævende del af udstillingen.

”Fiskekutteren E1 er et stykke sejlende kulturarv, som rummer en vigtig fortælling om Esbjerg Havn, Vadehavet og fiskeriets historie, og som er populært både blandt lokale og turister”,siger museumsdirektør Merete Jankowski.

”Men det er også et skib, som naturligvis skal være certificeret og administreret efter bogen, og som skal sejles kompetent og sikkert af fagfolk. Vi ved meget om skibe og deres historie, men ikke ret meget om at sejle dem. Derfor henvendte vi os til Esvagt, som om nogen ved noget om både sikkerhed og sejlads”, siger Merete Jankowski.

Esvagt har takket ja til samarbejdet.

”Det er helt oplagt for os at bidrage til at vedligeholde en lokal kulturarv, som står Esvagts hjerte nært”, siger DCEO Kristian Ole Jakobsen.

Aktuelt sejles E1 frivilligt af en mindre gruppe bestående af tidligere fiskere og aktive sømænd, og det har kun været muligt at sejle 11 turistture i 2021. Nu vil medlemmer af Esvagts seniorklub sammen med den aktuelle gruppe af frivillige udgøre puljen af kvalificerede folk, som kan stå på broen.

Seniorklubben er for nuværende og tidligere Esvagt-medarbejdere, og en stor del af dem er mere end almindeligt sødygtige.

”Det vil være et rigtig fint projekt at mødes om, og der er god interesse blandt flere af de sejlende kolleger om at bidrage”, siger Olavur Olsen, formand for Esvagt Seniorklub.
Han forventer, at 16-18 medlemmer af seniorklubben er tilstrækkeligt til at sikre, at der er mandskab til E1.

Desuden vil Esvagt Ship Management bistå med rådgivning af teknisk karakter.

”Vi vil assistere med rådgivning om vedligehold og dokninger, ligesom vi vil supportere omkring sikkerhed ved drift”, siger Claes Skov Jensen, Head of Ship Management:

”Det er tidligere og nuværende kolleger, som skal sejle skibet, og de tager naturligvis ansvaret for gæsterne alvorligt. De vil ikke sejle, medmindre skibet er i en forsvarlig stand, og det bidrager vi til at sikre, at det er”, siger Claes Skov Jensen.

Redaktionen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark