Udbud om landstrøm i København skal gå om

Udbud om landstrøm i København skal gå om
Foto: By & Havn.

Tirsdag 14. marts 2023 kl: 09:51


By & Havn har besluttet at annullere udbuddet på et fremtidigt landskøbsanlæg til krydstogtskibe i Københavns havn. Det skyldes, at de to indkomne tilbud begge overstiger budgettet med mere end 100 pct. Landstrømsanlægget skulle efter den oprindelig plan være på plads inden udgangen af 2024.

“Det er ærgerligt, når et udbud skal gå om, men i dette tilfælde er tilbuddene meget langt fra det forventede, og der er derfor behov for, at vi kigger tingene igennem igen, så vi kan sikre et bedre tilbud og en bedre løsning,” siger havnebygmester og anlægschef, Hans Vasehus fra By & Havn.

Landstrømsanlægget til de mange krydstogtskibe, der hvert år besøger hovedstaden, etableres i et samarbejde mellem Københavns Kommune, By & Havn og Copenhagen Malmø Port (CMP), hvor By & Havn er bygherre på anlægget.

By & Havn har haft en samlet entreprise for et anlæg med i alt fem tilslutningspunkter i udbud – to tilslutninger på Langelinie og tre på krydstogtterminalen på Oceankaj i Ydre Nordhavn.

Der er kommet to tilbud, som begge overstiger budgettet med mere end 100 %. Derfor har By & Havn meddelt de to bydere, at udbuddet annulleres. Den højere pris skyldes bl.a. den generelle prisudvikling og kompleksiteten af udbuddet.

Parterne går nu i dialog om, hvordan et kommende udbud kan laves, så man kan komme i gang med anlægsarbejdet. Om annulleringen får konsekvenser for udrulningen af landstrøm tidsmæssigt, vides endnu ikke, skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

Kilde: By & Havn.


< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark