Maersk-byggeri kom et skridt nærmere

Maersk-byggeri kom et skridt nærmere
Ill.: Arkitekt Dorte Mandrup.

Fredag 17. marts 2023 kl: 10:40


Teknik- og Miljøudvalget i Købehavns kommune har godkendt de nødvendige ændringer til den lokalplan, der kan sikre udvidelsen af Maersk´ hovedsæde på Esplanaden med en kontorbygning på ca. 26.000 kvadratmeter på adressen Amaliegade 44. Men processen er ikke slut endnu.

Ud over den nye kontorbygning, der vil give plads til 800 medarbejdere, vil Maersk skabe en åben plads - et byrum mod vandet - med café og vandkunst.

Planen blev godkendt trods indsigelser fra bl.a. Københavns Museum, der tidligere har kaldt det “interessant, at Koppel-bygningen nu ønskes nedrevet, hvor den tidligere var premieret”.

Koppel-bygningen er den eksistrende bygning, som blev købt af Maersk i 2020 for 420 mio. kr., men som ifølge Maersk ikke egner sig til formålet - og som i øvrigt indeholder en del giftige byggematerialer.

Et andet tema har været, om det nye byggeri vil reducere muligheden for, at området - Frederiksstad med Amalienborg - i et fremtidigt scenarie vil kunne blive optaget på UNESCO´s verdensarvsliste.

“Det er UNESCO’s verdensarvskomite, som træffer denne beslutning, men det er imidlertid styrelsens vurdering, at byggeriet i kraft af sin højde og formgivning griber ind i områdets integritet,” har Slots- og Kulturstyrelsen bemærket.

Efter godkendelse i Borgerrepræsentationen vil planforslagende og en tilhørende miljørapport blive sendt til høring i otte uger.

“På baggrund af resultatet af høringen vil forvaltningerne udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene. Indstillingen forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2023,” hedder det referatet fra udvalgsmødet den 13. marts.

-emte


< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark