Holland bygger stort brintanlæg i Danmark

Holland bygger stort brintanlæg i Danmark
Arkivfoto

Lørdag 20. juni 2020 kl: 08:00


Holland har besluttet at investere godt en milliard kroner i at opføre et gigantisk Power-to-X-anlæg i Danmark. Anlægget får en kapacitet på 100 MW, og skal lagre og omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer til lastbiler, fly og skibe.

”I Danmark har vi et rigtig godt udgangspunkt for udvikling af Power-to-X. Vi har betydelige vindressourcer, et velfungerende energisystem og stærke erhvervskompetencer. Holland har meget stor erfaring med brintproduktion. Partnerskabet er ikke kun en unik mulighed for at finansiere nogle af vores grønne ambitioner, det vil også styrke det internationale samarbejde og videndeling på området”, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Aftalen hjælper samtidig Holland med at opfylde deres EU-mål for vedvarende energi i indeværende år 2020. EU-reglerne giver nemlig mulighed for, at Danmark, der overopfylder sit mål for vedvarende energi, kan hjælpe Holland med at opfylde sit mål. Til gengæld investerer Holland massivt i udviklingen af grøn teknologi i Danmark.

”Jeg sætter stor pris på, at Danmark går forrest i den grønne omstilling, herunder særligt inden for hydrogen. Den dansk-hollandske aftale er udtryk for vores fælles grønne ambitioner, som vi også fremover vil arbejde sammen om. Jeg vil gerne takke Dan Jørgensen for samarbejdet”, siger den hollandske klimaminister Eric Wiebes.

Den konkrete udformning af projektet og den tilskudsordning der skal administrere midlerne fastlægges på et senere tidspunkt, og vil blive drøftet med Holland, ligesom den endelige udmøntning afhænger at forhandlinger med Folketingets partier.

Aftalen omfatter også en såkaldt Memorandum of Understanding, der dækker energiområdet generelt og sikrer tættere bilateralt samarbejde inden for bl.a. fjernvarme, energieffektivisering og havvind.

Kilde: Klima, Energi og Forsyningsministeriet

Fakta
Power-to-X-projektet

Projektet forventes at få en samlet kapacitet på ca. 100 MW.
Elektrolyseanlæg til produktion af brint findes i dag globalt kun i demo-størrelser under 20 MW.
Projektet skal hjælpe med at afdække storskalafordele og reducere produktionsomkostninger for grøn brint.
Samarbejdsprojektet om PtX er en opfølgning på regeringens forslag om klimahandlingsplan om energi og industri.

Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark