Energiø Bornholm udvides markant

Energiø Bornholm udvides markant
Arkivfoto.

Mandag 29. august 2022 kl: 10:28


Den planlagte Energiø Bornholm bliver udvidet fra 2 GW til 3 GW og forbindes med det tyske elnet. Det vil sikre store mængder grøn strøm til Danmark og Tyskland såvel som resten af Europa og bidrager til energiuafhængighed fra Rusland, skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet .

Den planlagte udvidelse betyder, at alene Energiø Bornholm vil mere end fordoble mængden af havvind i Danmark, der i dag ligger på 2,3 GW.

Danmark og Tyskland har samtidig indgået en politisk aftale om etablering af et kabel fra energiøen til Tyskland. Det betyder, at der kan sendes strøm fra ener-giøen direkte til det tyske elnet og videre ud til resten af Europa.

“Med udvidelsen af Energiø Bornholm og forbindelsen til Tyskland skruer vi op for udbygningen af vedvarende energi. Det er afgørende for klimaet, men også helt afgø-rende for Europas energiuafhængig fra Rusland. Det understreger endnu en gang Danmarks rolle som globalt grønt foregangsland,” siger klima-, energi- og forsy-ningsminister Dan Jørgensen.

Udvidelsesplanen er vedtaget dagen inden det internationale topmøde på Bornholm 30. august om udbygning af havvind i Østersøen - og planen hilses velkommen af Danske Rederier.

”Rederierne er for alvor slået ind på en grøn kurs, men for at nå sikkert i havn med vores ambitiøse mål om kunne sejle i nær fremtid uden at udlede CO2, har vi brug for enorme mængder grøn strøm til at producere de grønne brændstoffer. Derfor er jeg glad for at se et bredt flertal gå ambitiøst til værks og blive enige om at udvide planerne for havvind i Østersøen,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Redaktionen.

FAKTA:
- Udvidelsen sker ved at placere 1 ekstra GW havvind besluttet med Finansloven for 2022 ved Energiø Bornholm
- Energiø Bornholm etableres med udgangspunkt i øen Bornholm og altså ikke som en kunstig ø (som der planlægges i Nordsøen).
- Med 3 GW vil energiøen kunne generere nok strøm til enten 3,3 mio. danske eller 4,5 mio. tyske husstandes elforbrug.
- Det er forventningen, at udbudsrammerne for havvindsudbygningen ved Energiø Bornholm fastsættes inden udgangen af 2022.
- På sigt skal energiøen kunne tilkoble teknologier, der kan lagre eller omdanne denne grønne strøm til for eksempel grønne brændstoffer (gennem såkaldt ”Power-to-X”).
- Udvidelsen betyder, at vindmøllerne placeres mellem 15 til 45 km fra den bornholmske kyst.
- Energinet skal forbinde Energiø Bornholm til eltransmissionsnettet i Danmark med et 245 km langt kabel mellem to nye stationer på Bornholm og Sjælland.
- Energinet arbejder på at tilkoble det bornholmske elnet til energiøen.
- Det kabel der skal forbindes mellem Danmark og Tyskland bliver omkring 470 km.
Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark