Klik venligst
danskerederier.gif

Grøn energi taber pusten efter 2021

Grøn energi taber pusten efter 2021

Fredag 13. april 2018 kl: 14:40


Danmarks samlede andel af vedvarende energi vokser i de næste 2-3 år, men den nye energipolitiske tiltag vender udviklingen i 2021, så der i 2030 vil være en manko på godt 10 procentpoint i forhold til regeringsgrundlagets målsætning.

Regeringens målsætning er, at at mindst 50 pct. af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030.
Lige nu ser det meget godt ud og Danmark vil overopfylde sin EU-forpligtelse i 2020, men uden yderligere tiltag går det altså den forkerte vej efter 2021, ifølge Energistyrelsens nye Basisfremskrivning 2018.

Styrelsens Basisfremskrivning 2018, der blev offentliggjort i dag, behandler Danmarks energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser frem mod 2030.

Basisfremskrivningen viser en stor stigning i den vedvarende energis andel af energiforbruget frem til 2021 som resultat af en udbygning med havmølleparker og landvind, et stigende forbrug af bioenergi samt flere varmepumper. Herefter ventes den samlede andel af vedvarende energi at falde til 39,8 pct. i 2030, hvis der ikke sker nye tiltag.

Særligt elforsyningen bidrager med vedvarende energi og ventes at nå hele 86 pct. VE i 2021 for herefter at falde til 57,5 pct. i 2030 uden nye tiltag. Det skyldes bl.a. en forventet vækst i elforbruget og nedtagning af udtjente vindmøller.

Energistyrelsen forventer et markant stigende elforbrug frem mod 2030. Det skyldes især etableringen af flere store datacentre i Danmark og øget elektrificering indenfor opvarmning og transport.

En ny analyse udarbejdet af COWI A/S for Energistyrelsen peger på en væsentlig udbygning med store datacentre i Europa, hvoraf COWI i sit hovedscenarie vurderer, at der med betydelig usikkerhed i skønnet udbygges datacentre i Danmark med en samlet forbrugseffekt på 900 MW.

Det skønnes, at det samlede elforbrug fra store datacentre vil være 7 TWh i 2030 svarende til knap 17 pct. af det samlede danske elforbrug.

Det er tech-giganterne Apple og Google, der vil opføre store datacentre i Danmark.

Nu kan det voldsomme elforbrug i disse datacentre betyde, at Danmark må importerer el - måske produceret fra kul - fra andre lande.

Kilde: Energistyrelsen.


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime DanmarkSeneste nyt

- Noreco køber Shell-aktiver i Danmark
- Ørsted tildeler GeoSea Borssele-kontrakt
- Maersk Drilling får kontrakter for jack-up
- 89 platforme i Mexicogolfen evakueret
- Maersk Drilling går med Eni i Timorhavet
- Ørsted køber Deepwater Wind for milliarder
- Total tildeler Boskalis stor Tyra-kontrakt
- Kriegers Flak forbindelse forsinkes
- Stena Drilling vil pensionere rig
- Maersk Supply Service satser på vind
- Ørsted køber Lincoln Clean Energy
- Nye havmølleparkers placering undersøges


Dagens mest læste

- DFDS ansætter sin første kvindelige kaptajn
- Stena-færge har succes med batteridrift
- Kystrute-rederier uenige om strategi
- Maritim industri strategisk vigtig for EU
- Pakistan lukker ophugningsstrand


Ugens mest læste

- Besætning: Der var et mindre problem
- Tuco får ordre fra Hovedstadens Beredskab
- Polen vil undgå Kaliningrad med ny kanal
- Skibsvrag kan ændre søfartens historie
- Color Line venter med omflagning
- Fragtskib uden styring ødelægger syv både
- Sådan forlænges et ro/ro skib 30 meter
- DFDS ansætter sin første kvindelige kaptajn
- Container skib rammer kaj i Indien
- Biltransportskib i brand i Nordsøen
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst