Stena Oil-kaptajner dømt for smugling

Stena Oil-kaptajner dømt for smugling
Düzgit Integrity

Torsdag 11. april 2013 kl: 07:27


To kaptajner på olietankskibe der var chartret af Stena Oil er i den vestafrikanske stat Sao Tome idømt fængsel for smugling. De to fartøjer er i forbindelse med sagen blevet beslaglagt. Selskabet er desuden idømt en bøde på fem millioner Eur.

”Vi er i øjeblikket i ekstremt følsomme forhandlinger og under hensyntagen til personalets sikkerhed, kan jeg ikke kommentere på det faktiske hændelsesforløb. Hvad jeg kan sige er, at vi aldrig har været indblandet i smugleri”, siger Jonas Persson, direktør for Stena Oil, til Maritime Magazine.

Stena Oil havde hyret de to skibe til at udføre serviceopgaver på skibe og boreplatforme, der opererer ud for den vestafrikanske kyst. Det handler dels om det tyrkisk ejede Düzgit Integrity, der sejler under Maltas flag, og det tyskejede Marida Melissa, der er registreret i Marshalløerne.

Den 15. marts, ville skibene gennemføre en lægtertoperation mellem hinanden. Da vejret var dårligt besluttede kaptajnerne at gennemføre omladningen tættere på kysten, indenfor São Tomés territoriale grænse.

Ifølge Jonas Persson fra Stena Oil havde man først fået tilladelse til operationen af et skib, der tilhører Sao Tomés kystvagt, men fik så af ukendt årsag kontraordre fra et andet af kystvagtens fartøjer.

”Kontraordren kom allerede før operationen var begynde, så der kan simpelthen ikke have været nogen smugling”, sagde han.

De to skibe blev tvunget ind i havnen, hvorefter de to kaptajner blev forhørt i fem dage. Efter at være blevet anklaget blev de to kaptajner, en tyrker og en ukrainer, i slutningen af marts idømt tre års fængsel for smugling.

Ifølge oplysninger i medierne er det svenske udenrigsministerium gået ind i sagen, men det er ikke noget som Jonas Persson kan hverken be-eller afkræfte.

”Nej, det kan jeg ikke kommentere. Men vi bruger alle mulige kanaler, og alle de, som er involveret i sagen har nu i fællesskab appelleret fængselsdommen”, siger Jonas Persson.

Düzgit Integrity er bygget i 2008 og er 10.736 tons dødvægt, mens Marida Melissa blev bygget i 2009 og er på 13.121 tons dødvægt.

Kilde: Sjöfartstidningen


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark