Scandlines ramt af vildledende oplysninger

Scandlines ramt af vildledende oplysninger

Mandag 7. januar 2019 kl: 14:02


Scandlines har fået rettens ord for, at rederiets kommende konkurrent på forbindelserne til Tyskland, det statsejede selskab Femern A/S, har udsendt oplysningsmateriale, der er direkte forkert og ’notorisk bygger på helt fejlagtige oplysninger’.

Alligevel vurderer Sø- og Handelsretten at markedsføringsloven ikke finder anvendelse i sagen, da ’ibrugtagningen af forbindelsen ligger i så fjern og usikker fremtid’. Retten har derfor afvist en sag anlagt af Scandlines mod Femern A/S.

”Vi er tilfredse med, at retten er enig i, at Femern A/S’ materiale er misvisende, men vi må også tage til efterretning, at markedsføringslovens bestemmelser ikke finder anvendelse på et projekt, der har så lange udsigter og er omfattet af så stor usikkerhed som etableringen af Femern-tunnelen”, siger Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

”Vi er naturligvis stærkt utilfredse med, at et statsejet selskab uhindret kan fremsætte nedsættende og misvisende påstande om vores virksomhed som et led i en skatteyderfinansieret ’informationspligt’”, siger Søren Poulsgaard Jensen.

”Vi er dybt forundrede over, at det ikke er muligt at opnå en tilfredsstillende beskyttelse mod vildledende oplysninger fra Femern A/S i Sø- og Handelsretten. Det er naturligvis fint at rose egne fortræffeligheder, men vi undrer os såre over, at Femern A/S får fripas til at tale negativt om konkurrenter eller deres forretning i årevis”, siger Scandlinesdirektøren.

Scandlines har en klar interesse i, at materiale om Scandlines er baseret på korrekte oplysninger og ikke på et fejlagtigt grundlag stiller Scandlines’ virksomhed i et dårligt lys. Scandlines tog derfor det drastiske men nødvendige skridt at anmode om rettens ord for, at det ikke er acceptabelt at bruge offentlige midler på at latterliggøre og nedværdige private aktører.

Med over 42.000 afgange på 8 færger transporterede Scandlines i 2017 i alt 7,6 millioner passagerer, 1,8 millioner personbiler og over 650.000 fragtenheder og 38.000 busser på ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock.

Kilde: Scandlines


Klik venligst

< Forrige side

Copyright © Maritime Danmark